Featured post

Fény Tarot – Igazság Kártyák

Üdvözöllek a FÉNY TAROT- IGAZSÁG kártyáinak birodalmában. Ha már eldöntötted, hogy a változás és az öngyógyítás útjára lépsz, vagy már a spiritualitás útját járod, ha tenni is szeretnél önmagadért, és nem csak a jövendőmondás passzív válaszait várod, akkor
…LÉPJ BE… a kártyák fénylényei segítenek egy boldogabb lét megteremtésében.

Tovább a kártya húzáshoz >>>

 

MÉRLEG

A MÉRLEG FÉNYLÉNYE a JELEN végtelen lehetőségeinek harmonikus egységét szimbolizálja.

A valóságunkban szereplő ábrázolási formákkal kifejezve, a mérleg 2 karját képező, nappalok és éjszakák, a nő és a férfi, amik egységet alkotó, talán látszólag ellentétes atributumok.

A Mérleg fénylényében az éjszakában látható égitestek-csillagok, a megannyi ember szellemi forrását tükrözik. Egységben a Nappal, ami a szellemi forrásból kiáradó fényt, bőséget, információ áradatot képviseli .

A férfiban és a nőben a fény, mint fénylény, emberi formát ölt. Általuk megtörténik a valóság megteremtése. Minden ember számára a saját Isteni terve alapján.

Azt gondolhatnánk, hogy a mérleg két karját, középen egy stabil, szimmetrikus forma tudja egyensúlyban tartani. A rajzban mégis egy dinamikus, egyáltalán nem szimmetrikus forma, lágyan, de mégis határozottan egyesíti. A forma egy csigavonal középpontjából indul, megjelenítve az emberiség ősi forrásából áramló, őslenyomatokat hordozó, leginkább a DNS-hez hasonlítható energia áramlatokat, majd a végpontban, kiterjed, beteljesedik, meg valósul. Olyan ez mint amikor becsapódik a villám. Egy hatalmas energia halmaz, bizonyos útvonalon megérkezik a kitűzött céljához.

A férfi és a nő szemei be vannak kötve, mivel csak azt képesek látni, amit a tudatuk diktál, akadályokat képezve az ember számára legfőbb jó befogadásához. Ezért el vannak fedve. Így a figyelmüket önmagukra tudják irányítani és kapcsolódni tudnak belső énükkel-saját fénylényükkel.

Szabad utat kap az INTUÍCIÓ. Megnyílnak a végtelen határok és a végtelen lehetőségek .

Ha ráhangolódsz a MÉRLEG FÉNYLÉNYÉRE, a figyelmedet a belső lényedre irányítod. Egyensúlyba kerül a fizikai tested az elméddel és a lelkeddel. Ilyenkor a jelenben vagy. Megszűnik a múlt nyomasztó terhe, a jövőtől való félelmed, aggodalmad, az önmagaddal való konfliktusod, a tehetetlenség és reménytelenség rossz érzése.
Előtérbe kerül és megerősödik az ÖNSZERETET,önbecsülés,az önmagad iránti elismerés és tekintély. EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN BOLDOG VAGY.

Aki ebben a csillagjegyben született, az ezen a fénykapun jött át a fizikai létbe ,így nála felerősödtek ezek a rezgések.

A MÉRLEG diszpozícióit áramoltatja.

HÁRFA-HANGOLÁS ISTENNŐ

Tudom, hogy a hárfa húrjainak rezgését, mint zenét szoktuk hallani. Nőiesen lágy hangzása miatt az ősi kultúrákban a mennyet és földet összekötő szeretet hídjának tartották. Igen, a rezgések kapcsolódásai csodás áramlásokat hoznak létre, amik lelki érzésesekben és testi érzetekben nyilvánulnak meg.
A Hárfa Istennő is ezt teszi velünk, csak nem a hallás, hanem a látás útján. Abban a pillanatban, ahogy elkezded nézni, különös érzések és testi érzetek támadnak benned./ bizsergés, melegség stb./ Egy idő után finom, ellazult lelki nyugalomba juttat. Ráhangolódsz a rajz által sugárzott rezgésekre. Valójában ez nem egy különleges jelenség, mert minden rajzom egy fénylény-Istennő-Isten, aki mint egy tükör, önmagunkra hangol. Különösen erőteljes ez a hangolódás, ha a belőlünk született, számunkra egyedi fénylényünkkel tudunk ily módon hangolódni.
A Hárfa Istennő önmagát a hangolást képviseli. A hangolódás a teremtés folyamatának nagyon fontos része. A valóra válás önmagában, áramlás nélkül nem tud beteljesülni, mivel a hangolás biztosítja a vonzerőt, ami bevonzza az adott tényezőket, amik létre hozzák a beteljesülést.

Az ember megszületése már akkor elkezdődik, amikor az üres fénylény elkezdi magába gyűjteni azokat a diszpozíciókat, amik az ember földi létét lehetővé teszik.

– a SZELLEMET mint a létezés forrását /a működéshez szükséges programokkal/
– a LELKET, mint egy végtelen adatbázist
– az ÉRZELMI lenyomatokat-mintákat, amik a lélek fény energiájának a
megnyilvánulásai
– az ISTENI eszenciát, mint teremtő tudatosságot
– a SZERETET rezgését
– a MINDENSÉG, mint hovatartozás rezgését
…és mindazt, ami az embert emberré és egyedivé teszi./ az ismeretlennel együtt, amit a jelen valóságunkban felfogni és értelmezni nem tudunk/
Tehát ezen diszpozíciók összehangolása már a fénylényben megtörténik.
Aztán lényeges a fénylény és a fizikai test összehangolása, A kollektív tudatból sajnos bekerülhetnek diszharmóniát okozó „programok„ főleg félelmek, fájdalmak formájában, amik a gyermek vállalással, szüléssel, megszületéssel kapcsolatosak. Ezért szeretettel ajánlom a Hárfa Istennőt minden áldott állapotban lévő nőnek.

Tulajdonképpen az egész emberi élet egy végtelen hangolódás. Ha minden belőlünk indul ki, egyáltalán nem mindegy, hogy mire hangolódunk. Ha alacsony rezgésű kellemetlen rossz érzésekre hangolódunk, az feszültséget szül és annak pusztító a hatása. Ha magas rezgésű szeretetteljes, szép és finom érzésekre hangolódunk, akkor csodás valóságot teremtünk magunknak.

A HÁRFA ISTENNŐ varázslatosan finom rezgése így nem tud másra, mint a szeretetre és a boldogság beteljesülésére hangolni.

Megnyit bennünket a számunkra legfőbb jó iránti igényünkre és annak beteljesülésére.

Ivett tollából

Enikő Hitem csodája alkotása közel 4 évi tisztulás után, belső és külső akadályok leküzdésének eredményeképpen most 2019 áprilisában végül elfoglalta helyét oltárom ékköveként a legeslegnagyobb örömömre, ugyanis akárhányszor ránézek elakad a Lélegzetem.
E rajz minden ceruzavonásában az Istenit s még inkább az Istennőit látom és amikor átadom magam a hatásának ezt teszi bennem megkérdőjelezhetetlenné bizonyosságomon túl is vagy netán Hitemen túl is!?
Azt érzem, hogy hosszú évek fognak eltelni, míg kibontja minden üzenetét felém, ami még inkább elragadtatással tölt el, hiszen nem egy csupán szép rajzról van szó, hanem egy Égi üzenetről, egy energia anyagba öltéséről, ami él és gyógyít.
A Skapulárés Boldogasszony Fénylénye öltött formát Enikő keze által, így a korona csakra, a magasabb szférák kifejeződése is egyben, efelé inspirál folyton folyvást és erősít, ha elakadnék vagy ha el akarnám veszíteni Hitemet.
Inspirál a tisztulásra, az üzenetek befogadásának és helyes átadásának képességére és belső csendre, mélységes alázattal az Istennő szolgálatában.
Szívem minden szeretetével köszönöm és kívánom, hogy mindenki aki nézi ezt a képet,
Égi áldás és Fény övezze útját, ahogy Enikőét is.

HITEK-TÉVHITEK-A torony fénylénye

Az utóbbi időben, arra figyeltem fel, hogy a köztudatból származó megszokott állítások furcsa, szinte kellemetlen érzéseket váltanak ki bennem. Legutóbb ilyen volt a “tízmilliószoros nap”. Úgy hisszük, hogy van ilyen. Hogy honnan kapom a válaszokat? A saját szellemi forrásomból. Összeszokott csapat vagyunk, már 20 éve csináljuk.

Amikor azt mondjuk: hiszünk, valójában ködösítünk, mert bizonytalanságban vagyunk, nem tudunk valamit, mert nincs vele kapcsolatban tapasztalunk. Hinni annyit jelent: nem tudni. A hit tehát a bizonytalanság mankója. A TÉVHIT téves HIT… itt még hatványozottabban van kifejezve a tévedés…
Mit okoz az ember működésében a HIT ÉS A TÉVHIT? FENNTARTJA A TÉVEDÉS ÁLLAPOTÁT, amit hazugságnak is nevezhetünk, és ez bizony nagyon rossz érzés, így a fizikai testünkre, lelkünkre, és az elménkre nagyon rossz, mondhatni pusztító hatással van.
Tehát a HIT – TÉVHIT korlátokat állít, elvonja a figyelmünket önmagunkról, a szabad akaratunkról, a saját képességeinkről, tehetségeinkről, a saját teremtő erőnkről. Ennek következtében rombolja az önbizalmunkat, önbecsülésünket, önszeretetünket.
VALÓJÁBAN AZ ADOTT TÉVHITNEK TULAJDONÍTJUK A TEREMTŐ ERŐT, nem pedig ÖNMAGUNKNAK.
Azonnal kialakul a függőség és akkor már nem vagyunk SZABAD EMBEREK. MANIPULÁLHATÓK LESZÜNK. Erről szólnak a szimbólumok, ereklyék, kegytárgyak, kabalák, talizmánok, stb. Tárgyaknak, formáknak, ábráknak tulajdonítunk erőt, hatalmat. Abban a pillanatban le is mondtunk a sajátunkról.Ezek az eszközök és módszerek évezredek óta jelen vannak az életünkben, de zsákutcát teremtenek, boldogtalanságot, mert tiltásokon, szabályokon, hitrendszereken alapulnak és nem a szabad akaratot követik.
Ha tudod, hogy ki vagy, ura vagy a saját életednek, BOLDOG VAGY, akkor senki sem tud manipulálni, nincs senkinek és semminek hatalma feletted. Sajnos a mai spirituálisnak nevezett életformák is erről szólnak. Csak szavakkal, beszéddel, “fejtágítással”, megtapasztalás nélkül nem lehet sem tanulni, sem újat teremteni. A múltbéli tapasztalásokon alapuló sémákat csak új megtapasztalásokkal lehet átírni.

Nos… olyan mint a “tízmilliószoros nap” … nem létezik. Ezt is egy közösség által kreált tévhitnek köszönhetjük. A cél a fizikai valóságtól való elszakítás volt, az önbecsülésünk leépítésének segítségével.

Torony

A Torony  fénylények rajzán 7 omladozó, egymás után dűlni látszó torony látható, ami a kölcsönös függőségek, összeomlását jelenti. Az első
toronyból egy szem-tudatos elme néz ránk reménykedve, hogy végre megszabadulhat a tévhitektől. A tükörkép nem ugyanolyan, mivel a felkelő nap, az újjászületés fényében
tündököl. A TORONY fénylénye a legalkalmasabb arra, hogy segítsen megszabadulni a téves hitrendszerünktől.

 

 

 

 

Remélem ez az írásom Brezovai Gáborhoz is eljut. Fel fogja ismerni benne a saját intuitív gondolatait, amikkel teljes mértékben egyetértek. Nem eltulajdonítani akartam őket, hanem hatványozni és hasznosítani a sajátjaimmal együtt, hiszen nagy szerepet játszanak az életemben azok a megtapasztalások, amiket az ő segítségével, és a PreSense technikával teszek. A túlzott és tévhitekkel teli spirituális életemről lekerülnek a zavaró, félrevezető tényezők. Szép lassan visszakerül a figyelmem a fizikai testemre is, tisztul a lelkem, az elmém.Természetesen ezzel erősödik a spirituális mivoltom is. Örömmel járok a PreSense tréningekre, mert rövid idő alatt csodás felismeréseket és tényleges, kézzelfogható változásokat élek meg.

SZABAD VAGYOK!

BELŐLEM INDUL KI MINDEN, ÉS HOZZÁM TÉR VISSZA

A történet már lehet, hogy 2014 ben elkezdődött, csak akkor én még másképp éltem az életemet. Az utóbbi hónapokban nagyon figyeltem arra, mikor mit teszek, és annak mi a visszhangja-következménye. Csodás érzés, amikor a döntéseim, vágyaim, cselekedeteim által a környezetem hozzám igazodik és nem fordítva, tehát nem leszek a körülmények áldozata.
2018 decemberében elkezdtem rajzolni Viktória barátnőm fénylényét. Ő a Bak jegyében született és ebben a formában is akart megnyilvánulni a fénylénye. Kicsit elveszve éreztem magam rajzolás közben,mert nem volt hozzáillő zene, amit hallgathattam volna rajzolás közben. Azzal vigasztaltam magam, hogy majd megjön. Másnap reggel egy amerikai barátom Paul, egy képet küldött ezzel a szöveggel “….jaaa én sem értem miért pont rád gondoltam, de elküldtem pár embernek aki számít, hogy gazdagodjanak általa “. Ez ám a fantasztikus INTUÍCIÓ. A képen Loreena McKennett volt. Mivel soha sem hallottam még róla, így belevetettem magam a zenéjébe. Néhány dal meghallgatása után kiderült, hogy a Full Circle / Teljes kör/ c. dal, teljesen azonosul a BAK c. rajzommal, hiszen a Bakkal kezdődik és zárul a kör, az év. És a csillagok alatt véget ér sok minden más is és aztán új nap, új lét születik.


Csillagok hulltak mélyen az éjbe
hajnali szirmok, lágy imahangok
Tisztán csengő hangotok hallom
istenetekhez halkan szól

Miközben továbbra is az ő zenéjét hallgattam, a Marco Polo c. dalra a Vízöntő fénylénye került elő, amit még 2018 augusztusában rajzoltam. Ez nem maradhatott ki az áramlásból, hiszen Loreena Mc Kennit is Vízöntő.

 

 

Aztán januárban jött a Farkashold a többi holdállással, úgyhogy nem is csodálkoztam azon, hogy a Réka FÉNYLÉNYE így néz ki…egy FARKAS

…és.hogy Loreena Mc Kennittnek is van ilyen dala The Mummer’s Dance (Dance of wolves).

 

Tovább szárnyaltam a művésznő többi dalával. Már szinte eggyé váltunk. Így született Katalin JÓLÉT fénylénye a Moon Cradle /Hold bölcső/ c.dalra.

 

 

 

A Sun, Moon And Stars c. dalhoz egy 2014-ben született rajz jelentkezett. Valószínű itt kezdődött minden.

 

 

 

Folyamatosan, körbe -körbe hallgattam az összes Loreena Mc Kennitt dalt, és jött az Intuíció, hogy rajzolnom kell. Megszületett a HÁRFA csodás fénylénye.


Itt akár véget is érhetnének a történések, de amit hónapokon keresztül éltem a rajzok és a zene által , a lelkem mélyén a testem által, ami belőlem kisugárzik, az 2019 március 29-én vissza is tér hozzám.
Ott leszek, és élőben hallhatom a Loreena McKennitt varázslatos dalait a budapesti koncertjén.

 

 

JÓLÉT FÉNYLÉNYE

Lehull a lepel, leomlanak a hitrendszerek, tisztul a tudatos elme, előkerül a valóság.
Óriási meglepetés lett számomra ez a rajz. Első ránézésre egyértelmű, hogy a három női archetípusról: a szűzről, az anyáról és a bölcs asszonyról szól.A Hold pedig, mint a női minőségek szimbóluma van jelen…Hát igen…nem erről van szó. Ez a rajz ékes bizonyítéka annak, milyen erősek bennünk a beidegződött hittrendszerek, amik teljesen félrevezetnek minket. Ezért nem tudjuk a saját sorsunkat élni és tévutakon járunk.
Vegyünk mély lélegzetet…nyissuk ki a szívünket a befogadásra és nézzük meg, milyen fénylény született, mit akar láttatni és megértetni velünk.
Az első fontos tényező, hogy nem lényeges a női test. Csak az ábrázolás egyik érthető lehetősége. /Férfi is lehetett volna./Tehát a női erőkhöz, a női minőséghez társított Hold szimbólum teljesen téves és értelmetlen. Nincs közük egymáshoz. Tévhit.
Vegyük sorba a rajz elemeit.
Az első nő a VÁGYAT képviseli. Kezében a Holdat tartja, ami azt szimbolizálja, amihez az ember leginkább vonzódik. Nehéz szavakkal leírni, de ilyen a béke, elfogadás, figyelem, gondoskodás, szeretet, szóval valaki, vagy valami, ami erősíti és visszatükrözi a jóérzésünket, boldogságunkat. Ilyen lehet akár egy társ is.

A második nő jeleníti meg a CÉLT, ezért is van háttal, hogy érzékeltesse:nem kell szemtől szemben állni vele, csak tudni kell, hogy ott van,ő adja az irányt, hová szeretnénk eljutni, mit akarunk elérni.

A harmadik nő a Bizalom-önátadás.

Fontos eleme a rajznak az égbolt, ahová felnéz a harmadik nő. Ő az ISTEN, de
nevezhetjük szellemi forrásnak is, amihez kapcsolódunk, és ahonnan az emberben lévő fénylény származik, ahonnan az Intuíció, a szellemi vezettetés információ formájában érkezik. Akkor tudunk kapcsolódni az Intuíciónkkal, ha a jelen pillanatában tudunk lenni, mentesülve a múlt, a jövő, a félelmek, a fájdalmak által kialakult feszültségektől. A fizikai testünk, a lelkünk és az elménk összhangja teszi lehetővé csatornaként az Intuíció érzékelését.Átadjuk magunkat önmagunknak. TEVŐDJÖN ÁLTALUNK, AMINEK TEVŐDNIE KELL.
A vizen tükröződik az égbolt, amin a női alakok ülnek. Ez szimbolizálja az érzelmeinket, érzéseinket, amik közvetítik a fizikai testünk segítségével a gondolataink rezgéseit.

A rajzban megnyilvánult fénylény körbeírja, hogyan áll össze a JELEN PILLANAT, mi kell hozzá, hogy létre jöjjön, és hogy hogyan működik ez az ember életében. A gondolatnak szellemi szintről be kell lépnie a fizikai szintre. A fizikai testünket hagyni kell cselekedni az intuíció által érkezett impulzusra. Ez indítja be a VALÓRA VÁLÁST.
A JELEN PILLANATAIT jóérzésben, boldogan kell megélni, és akkor kialakul a boldog jövő is. Amúlttal meg nem kell foglalkozni, mert az már nincs.
Az ember nem is tud máshol lenni, csak a JELEN PILLANATÁBAN .
Ez a titka a JÓLÉTÜNKNEK. Ezt erősíti a JÓLÉT FÉNYLÉNYE.
Számomra egy mérföldkő ez a fénylény. Éppen itt volt az ideje az Én életemben is,
hogy kitisztuljanak belőlem ezek a tévhitek.

Hálás vagyok a PreSense technikájának, hogy az,amit lerajzolok, nem csak elméletben, szellemi szinten, gondolati síkon marad, hanem a tréningeken meg is tapasztalhatom teljes lényemmel, de főleg a fizikai testemmel, esélyt adva ezzel magamnak, hogy ezáltal az ÉLETEMBEN IS, A HÉTKÖZNAPJAIMBAN IS ALKALMAZNI TUDOM mindazt, ami a PreSense tréningek alatt a teremtérben történik. Boldogan valósíthatom meg CÉLJAIMAT, és ezáltal jól érzem magam a bőrömben.

 

BOGLÁRKA – horgolt ékszer kollekció Valentin napra

A BOGLÁRKA A SUGÁRZÓ BÁJ, A VONZÁS VIRÁGA. Ezt erősíti mindenkiben aki hordja majd ezeket a csodás horgolt ékszereket, amiket Anyukámmal,  Sivák Anna-Máriával közösen alkottunk.A SZER-ELEM c. fénylény részleteit /rajzomat / használtuk díszítő elemekként, amik szintén hozzájárulnak az ékszerek rezgésszintjeinek emeléséhez. Ezzel a kollekcióval, vagy akár a kollekció egy-egy darabjával : a nyakékkel, karkötővel övvel és fülbevalóval mindig elegánsan varázslatos tudsz lenni. Egyedi ajándék lehet bárkinek, akit szívből szeretsz, és akinek igazán nagy meglepetést akarsz okozni. Örömödet fogod benne lelni akkor is ,ha önmagadnak szeretnéd megvásárolni.

 

A teljes kollekció ára 40 000 Ft /134 EUR /

Az egyes darabokat külön is meg lehet vásárolni-

ÖV : 13 000 Ft / 44 EUR /

Nyakék : 16 000 Ft / 54 EUR /

Karkötő : 10 000 Ft /33 EUR /

Fülbevaló : 4 400 Ft / 17 EUR /

A + 3630/ 7244443 TELEFONSZÁMON RENDELHETED MEG.

 

SZER-ELEM

SZER-ELEM fénylénye a szeretet legmagasabb és legtisztább rezgésszintjét ábrázolja.Valójában az önmagunk iránti szeretetet tükrözi.Szerelmes vagy önmagadba, mert szerelmesnek kell lenned először önmagadba, hisz minden belőlünk indul ki…és hozzánk tér vissza. Ha kívül keressük a szerelmet és mástól tesszük függővé, az mindig csak kompenzálás lesz, egyfajta pótlás és nem igazi érzelem.Tehát, ha szeretetre és szerelemre vágyunk,először önmagunkban kell megtapasztalni és megélni ezt az érzést,mert csak azt tudjuk kifele áramoltatni, ami már bennünk megszületett. Nem véletlen az sem, hogy a boglárka virág formájában született meg ez a fénylény, hisz a sugárzó báj és a vonzerő szimbóluma ez a virág. Ilyennek kell éreznünk magunkat, ha a tükörbe nézünk.

Végtelen hálával tartozom Katalinnak, aki beengedett a lényébe,hogy megláthassam ezt a csodás fénylényt. Kisugárzásával, máris szebb és BOLDOGABB lett a VILÁGUNK.

 

FARKAS-ÖNGYÓGYÍTÁS FÉNYLÉNYE

 

farkas-öngyógyítás fénylénye

El sem hinném, ha nem én rajzoltam volna, hogy az ÖNGYÓGYÍTÁS FÉNYLÉNYE pont a farkast választja formaként. Félreértés ne essék, itt a farkas nem mint szimbólum van jelen, hanem az ember állati energiáit, erőit, bevésődött ösztön diszpozícióit képviseli.

A farkas az egyik legősibb állat. Az őserők, ősenergiák forrásának hordozója. Mint minden állat, ő is állandóan a jelenben van. Így az INTUÍCIÓ lételeme. A test megcselekszi az elme által közvetített, szellemi szintről érkező INTUÍCIÓT.
Sajnos az embernél ez nincs ilyen összhangban. A testünk nincs, vagy alig van kapcsolatban a lelkünkkel, és az elménkkel, így elmarad a spontán cselekvés. Az érzéseink megrekednek, félelmek, fájdalmak alakulnak ki, amik a testünkben feszültségként tárolódnak, a sejtjeinkben elakadnak az energiák. Kialakul a rossz közérzet, majd betegség, aztán a belőlünk kisugárzó rossz létérzés miatt a környezetünk is kaotikussá válik. Stresszesekké, szerencsétlenekké, sikertelenekké, szegényekké, boldogtalanokká válunk. Ekkor minden emberben óhatatlanul beindul az öngyógyítás. Valójában, a már megrekedt életünk minden tünete is az öngyógyítás kezdetét jelzi. A lerakódott méreganyagok, a bevésődött, de számunkra már nem működő régi gondolkodásmódok, elraktározott feszültségek elkezdenek láthatóvá válni, a felszínre törni. Ez úgy néz ki, mintha taposóaknára lépnénk. Ami lehet baleset, anyagi veszteség, érzelmi megrázkódtatás, szóval bármi, amit rossz érzésként élünk meg.
Ekkor kell megállni, és elgondolkodni magunkon, de főleg a cselekedeteinken, mert mindez arra utal, hogy VÁLTOZTATNI kell az életünkön.
Itt lép színre a Farkas fénylénye. Mivel az ember nemcsak a saját maga, de a mindenség gyógyítója is, így ez a fénylény csodás megnyilvánulása az Univerzumnak.
A Farkashold-telihold, vérhold és a teljes holdfogyatkozás, mint természeti jelenségek igen fontos szerephez jutnak az öngyógyítás folyamatában. Hatásukra felerősödnek a tudatalattiban lappangó, nemkívánatos, alacsony rezgésszintű energiák, ezért aztán a felszínre törnek. 2019-ben egyszerre zajlottak ezek a holdfázisok, így hatalmas volt az erejük. Különösen a betegek, sérültek, elesettek érzékelték, jelezve a VÁLTOZÁSOK szükségszerűségét.

A Farkas fénylényének elsődleges feladata a sóvárgások, a tehetetlenség, és az egyhelyben topogás megszüntetése, majd a cselekvés beindítása. Szükségszerű tehát célok kitűzése, mert a cselekvésnek irányt kell adni. Lehetőleg a megszokottól eltérő, esetleg ellentétes, de mindenképpen más legyen, mint a múltban beidegződött rutin.
Az első lépéseket megtehetjük a közérzetünk javításával, egészséges táplálkozással, tiszta víz fogyasztásával, egészséges életmód és mozgás bevezetésével.
A lényeg, hogy megszülessen a DÖNTÉS, ami a boldogság állapotának elérése felé visz.
A FARKAS FÉNYLÉNYE RÁHANGOL, ÉS SEGÍT AZ ÖNGYÓGYÍTÁS FOLYAMATÁBAN, HA TE IS ÚGY AKAROD!

Köszönöm Rékának, hogy türelmesen megvárta, amíg a legmegfelelőbb időben tudott megnyilvánulni, és le tudtam rajzolni a benne lévő csodás FARKAS FÉNYLÉNYT.

Nem utolsó sorban köszönet Brezovai Gábornak és Hajdár Erikának, akik a PreSense képességfejlesztő tréning megálmodói és képviselői. Örülök, hogy részese és megtapasztalója lehetek a PreSensnek, mert meghozta a VÁLTOZÁSOKAT az én életemben is. Segített megszüntetni a tévhitrendszereimet, így egy egészen más nézőpontból tudom szemlélni az életet, a földi létet, a láthatatlan világot és az egész univerzumot. A fizikai testem gyógyulásai és csodás változásai pedig egyre jobb közérzetet biztosítanak, egyszerűen fiatalodom.
….szóval….kezdem élvezni a BOLDOG LÉTET!

KÖVIRÓZSA-horgolt ékszerek karácsonyi ajándéknak

KÖVIRÓZSA-ÖRÖKKÉ ÉLŐ

A nevében minden benne van…ÖRÖKKÉ ÉLŐ…Mi többet kívánhatna egy nő ?!

Egy csodálatos ajándék ! Horgolt ékszerek  a KÖVIRÓZSA fénylényének varázslatos erejével.

A növény önmagában is szívósságára és remek túlélő és alkalmazkodó képességére utal.

Ősidők óta a népi gyógyászatban,  az elsősegélynyújtás legfőbb gyógynövénye.

Milyen csodás érzés lehet önmagunkon érezni és ékszerek formájában viselni ezeket az energiákat?

Köszönet anyukám arany kezeinek!

Horgolás: SIVÁK ANNA MÁRIA

 

Ár: 33 000 Ft. / 110 EUR / öv, karkötő, nyaklánc /

MEGRENDELÉS: +36307244443