A FÉNY TAROT-IGAZSÁG kártyái a jelen pillanat végtelen lehetőségeinek aspektusait képviselik. Egyelőre a Nagy Árkánum 22 lapjából állnak (folyamatosan születik meg a többi fénylény is). Csak szerkezetileg hasonlítanak a klasszikus tarothoz. Nem jövendő mondásra készültek. Teljesen egyedi spirituális kártyák. A lapok rajzai intelligens energiával működő fénylényeket képviselnek, akik az emberi megértéstől függetlenül nyilvánulnak meg,.és önállóan is kifejtik jótékony hatásukat, mihelyt kontaktusba kerülnek veled (érintéssel, látással). A kisugárzásukkal, energiaszint emeléssel, oldással és az emberi agy által felfoghatatlan különleges rezgésekkel, információkkal segítik öngyógyításunkat. Hogyan?

A rajzokat éber meditációban rajzoltam. Nem a fantáziám szüleményei, hanem egy felsőbb spirituális vezetés által születtek. Sok esetben az emberi lélek eszenciák meglátása volt a vezér fonal, de vannak olyanok is, amik zene, vagy vers által keltek életre. Így képezve élő szimbólum rendszert az emberi, hétköznapi életből merítve. Ezért köszönet mindenkinek, aki láttatni engedte saját lelkének lélek eszenciáját és így megrajzolhattam, lélekportréját, zenéjét, versét./ (Oszoli Annamari, Elena Slezáková, Viera Kollárová, Sovány Rita, Katona József, Pisók Lívia, Pogány Zoltán, St. Martin, Mária Haramiová, Sivák Anna, P.Szabó István, Eva Slivová)

.
Bolond

Bolond

A Bolond kártyáján egy önmagát ölelő violinkulcs látható, ami a zene a játék kezdetét jelenti. Hasonlít a 8-asra a végtelen jelére. Tehát a végtelen játékot jelképezi.

A Bolond kártya fénylénye a lelkesedést képviseli, ami az önmagunk és másoknak való megbocsátásából és elfogadásából fakad. A játékban lelt öröm felszabadít a félelmek alól. Utat nyit a csodáknak, a hihetetlen és irracionális történéseknek, amik fellendítik az életedet és feltöltenek életenergiával.

Feladata: A tudatos kontroll és bármilyen korlátozó tényezők feloldása

Megerősítés: A saját utamat járom, önmagam vagyok. Hogyan lehetne még örömtelibb az életem?

.
Mágus

Mágus

A Mágus lapján egy központi fényforrást körülvevő, apró gömbök láthatók, mint egy nap körül a bolygók (a Nibiru és planétái). A fényforrás, Világokat irányító és koordináló nap, és a bolygók, mint gondolatok, amik arra várnak, hogy realizálódjanak, formát öltsenek, megvalósuljanak. Ő maga a forrás, a szellem, a MAG.

A Mágus a gondolat eredetének a lapja

Feladata: A pozitív és negatív energiákat gondolatokká, kifejezésekké, elképzelésekké, képekké alakítani és megteremteni, megvalósítani azokat a teremtés alapelvei szerint.

Megerősítés: ÉN vagyok. Mi más lehetnék még?

.
Főpapnő

Főpapnő

A Főpapnő kártyáján egy nő arca látható, illetve inkább a fele, mert a másik fele maszkkal van eltakarva, mögötte az ismeretlennel. Így alkot egységet a realitás arca, ami a valóságot jeleníti meg, és az ismeretlent, vagy akár az irreális valóságot. A középpontban a szív tájékán egy igazgyöngy van a tiszta lélek jelképével.

A Főpapnő fénylénye az intuíciót képviseli, ami a saját lelkünk őszinte,szava, mint belső hang. Ellentétben az önközpontú egóval, ami a meg szilárdult, beidegződött mintákat követi. Nem hagyja szóhoz jutni a lelket. Bár igazán vezetni az intuíciónk tud.

Feladata: Az élet értelmének tisztán tartása. Gyengédséggel, szeretettel tanítani a lelket, hogy az emberiség tiszta szellemmé- fénnyé válhasson.

Megerősítés: Elfogadom a lelkem önzetlen szabadságát. Hogyan erősíthetném még az intuíciómat?

.
Császárnő

Császárnő

A Császárnő kártyája egy gyermekét váró, harmonikus kisugárzású nőt ábrázol. Lila és rózsaszín színekben, mint a termékenység és a szeretet szimbóluma.

A Császárnő a szeretet és a megértés lapja. A meddőségből a termékenységbe vezet.

Feladata: A szeretet gyógyító erejével leállítani a nőiség, női erő tudat alatt történő manipulációját.

Megerősítés: Harmonikusak az érzelmeim. Jól csak a szívével lát az ember. Hogyan lehetne nekem még ennél is jobb?

.
Császár

Császár

A Császár egy férfi fejet ábrázol, emberekből álló koronával az Univerzumban. Az emberek azok a lélek eszenciák, amik kívül ragadtak és nem bennünk helyezkednek el. Nem tudnak egyesülni saját felső énükkel, így csak az egó irányítja őket, ami igencsak megnehezíti az életet.

A Császár fénylénye a FELSŐ Ént, mint irányítót képvisel. olyan értelemben. hogy irányt ad a kitűzött célok elérésének, egy harmonikus életáramlatban. A kívül ragadt lélek eszenciákat beirányítja önmagunk középpontjába, ami ezúttal nem a fejben van, hanem a szívben és a lélekben. Valójában önmagunkat büntetjük, amikor csak az egóra és az értelemre hagyatkozunk.

Feladata tehát, kitisztítani az önbüntetéssel való azonosulást, hogy megtaláljuk önnön középpontunkat.

Megerősítés: Egyesülök felső énemmel és elfogadom az irányítását. Mi lehetek az életáramlatban?

.
Főpap

Főpap

A Főpap kártyája, Ehnatont az ókori egyiptomi fáraót ábrázolja. A köpenye alatt a szíve táján egy kapuból fény áramlik. Ő az Univerzumbeli REND őrzője. A köpeny a negatív gondolatokat jeleníti meg, ami elfedi a szeretet erejét. A kapuhoz vezető lépcsők a boldogtalanságból, az elfogadás és az önmagunknak való megbocsátás lépéseit szimbolizálják. A kiáradó fény a szeretet energia kiáradását, a fényáramlatot jelenti.

A Főpap fénylénye az életszeretet lapja, egy szellemi tanító. Emlékeztet arra, hogy a lélek célja a spirituális megvilágosodás.

Feladata: A kitűzött célok elérése a szeretet szálainak a segítségével, a konfliktusok (főleg önmagammal) megoldása, a célt tévesztett lélek teljessé válása.

Megerősítés: A teljességünk elérése érdekében a teremtés alapelveire támaszkodva elfogadom a tanítást és a tanulást. Hogyan tudnék még többet tanulni és tanítani az életemben?

.
Szeretők

Szeretők

A Szeretők lapja a lángoló szeretet tüzében a női alak a női erőt, a férfi a férfi erőt képviselik, a lángok pedig az őserőt és a változást. Ez a 3 erő működteti az embert és az arányuk határozza meg a nőt és a férfit. A változás a magunk iránti közöny és az önmagunk elöli menekülés megváltoztatásáról szól.

Valójában a Szeretők fénylénye az önmagunk szeretetének, önzetlen elfogadásának a lapja, mert a szeretet a bőség által, az élet értelme.

Feladata: A szeretethez való önzetlen hozzáállás tisztítása a tudatalatti elmében és ez által a lélek felszabadítása.

Megerősítés: Szeretem magam. Hogyan lehetnék még ennél is boldogabb?

.
Diadalszekér

Diadalszekér

A Diadalszekér lapja olyan, mintha 4 kerék pörögne, így imitálva a haladást. Egy lebegő női alak kezében csillaggal a kitűzött, sikeres cél elérését jelenti. A női alak a lelkesedést és a bőséget, mint élet lehetőségeket szimbolizálja.

A Diadalszekér a siker és a cselekvés lapja. A kudarc állapotából a cselekvés segítségével a sikerig juttat el.

Feladata: A felemelkedés és a cél elérése a vágy és az ambíció (a lélek célja a spirituális megvilágosodás) segítségével, és hajtóerejével.

Megerősítés. Sikeres vagyok. Elfogadom a csodát. Milyen csodák várnak ma még rám?

.
Igazság

Igazság

Az Igazság kártyáján egy női fej található kétoldalra áramló hajjal, mintha átkarolna 2 forgó színes örvényt. A teljes nézet így 4 örvényt ad ki, 2 női fejjel (alul, felül). A felső női fej az önmagunkért vállalt felelősséget, az alsó pedig a tapasztalatot jelenti. Az 1. örvény a tudatos elme hite, a 2. örvény a végtelen mindenség, a 3. a kitartás (mint a szellem ereje) és a 4. a tudatalatti elme. Ezek mint források táplálják az őszinte-igaz gondolatformákat.

Az Igazság fénylénye a jelen pillanat végtelen lehetőségeinek a lapja.

Feladata: Megteremteni az identikus (egyedi) személyiségedet a fejlődő józan akarat, a lélek önzetlensége által a mindenség áramlatában.

Megerősítés: Megbocsátok magamnak. Hogyan teljesedhetnék ki még jobban a jelen pillanat megélésében?

.
Remete

Remete

A Remete lapján egy önmagába forduló öreg bölcs látható egy tökéletes gömbben, ahol belülről a lélek mélyén egy pici csigavonalból generálódik a fény, de a háttérben van egy nyílás az esetleges menekülést szimbolizálva.

A Remete fénylénye a gondoskodás lapja. Saját lelkünk spirituális gyógyításának, önmagunkról való gondoskodásának aspektusából. A másik aspektus pedig az egó a harag a gyűlölet a megbékítés és a negatív érzelmek elöli menekülés, elzárkózás, mivel ezek elvonják a figyelmünket önmagunkról. Az önbüntetésből, az egészségkárosításból, mint fekete lyukból tud kiemelni. Oldja a karriert, a munkát, a megértést gátló blokkokat.

Feladata: Megkérdőjelezni a jelenlegi fennálló állapotot, élethelyzetet, az intelligencia, az akarat, a teremtő tudatosság, de ha szükséges, akkor a lázadás bevonásával is.

Megerősítés Önmagam gyógyítója vagyok. Gondoskodom magamról. Hogyan lehet még könnyedebb az életem?

.
Szerencsekerék

Szerencsekerék

A Szerencsekerék kártyáján a sivatag mélyéből egy szem emelkedik ki, aminek a pupillájában, mint egy tükörben egy emberi arc van. A sivatag a meddő, rögeszmés gondolkodásmódunkat szimbolizálja, amibe egy idő után belepusztul az ember. A szem a lélek tükre, az Isteni gondviselés figyelme és kapu önmagunk szabad létéhez, végtelen életlehetőséggel.

A Szerencsekerék, a végtelen sok alternatív élet út tárháza, ahol a számomra legoptimálisabb generálódik, és amivel maximálisan tudok azonosulni.

Feladata: A fénylény által összehangolni a saját lélek eszenciám tervezetét a jelen létem (itt és most) szemléletével és saját igazságommal úgy, hogy MEGLÁSSAM a valóságot. Minél magasabb a saját lélektudatosságom rezgése, annál jobb eredmény várható. A szerencsét, mint lelkesedést, vidámságot és az öröm állapotát éljük meg.

Megerősítés: Eggyé válok az életutammal. Hogyan jöhetne Nekem végtelen lehetőség?

.
Erő

Erő

Az Erő lapján egy lángoló női alak látható, aminek még a kezeiből is energia áramlik.

Az Erő fénylénye az őserőt képviseli, amely az élet értelmének megélése iránti vágyat jeleníti meg.

Feladata: Életerővel helyettesíteni az élettől való félelmet, az önbüntetést, az aggódást, hogy a lélek tisztuljon.

Megerősítés: Az élet értelmét a belső életerőmmel erősítem. Milyen energia és tudatosság lehetek én és a testem?

.
Akasztott ember

Akasztott ember

Az Akasztott ember lapján egy fejjel lefele lógó figura található. A saját forrásától ellentétes pozitúrában van. Teljesen másként, ellentétesen látja a Világot, így önmagát is. Össze van kötözve. Megrekedt.

Az Akasztott ember fénylénye a Hit lapja. A Hit az alázat ereje a mindenség iránt.

Feladata: A tudatosság változtatása a megértés és a bátorság támogatásával a közöny elengedése, a lélek megvilágosodása utáni vágy beindítása, és a napi negatív energiák felgyülemlésének tisztítása.

Megerősítés A Hitem a teremtő szeretettel való alázatos és harmonikus azonosulásom. Lehetnék ÉN a hitem?

.
Halál

Halál

A Halál lapján egy fehér fa ágai beleérnek egy farkas szemébe, ami egy férfi arcának az árnyoldalát képezi. Szimbolizálva, hogy a remény (fehér faág) által transzformálódnak a félelmek, minek következtében megláthatjuk igazi önvalónkat.

A Halál kártyája a transzformáció (átalakulás) lapja, átmenet, egyik minőségből a másikba, a meglévő életminőségből egy célirányos életminőségbe.

Feladata Leleplezni a hazugságokat (főleg önmagunkkal szemben), feltárni a félelmeket és kitisztítani az érzelmeket. A remény, mint kitartás van jelen, hogy a félelmek elől ne meneküljünk, hanem kitartással nézzünk velük szembe, illetve engedjük el őket.

Megerősítés: Határozott vagyok. Hogyan lehetnék még határozottabb?

.
Mérték

Mérték

A Mérték kártyáján a tudatalatti tengerén, a hit hatalmas vitorlái repítik az élet hajóját a part, illetve a cél felé, ahol a nap már a horizont felett jár, ami az elismerést jelenti. A Mérték olyan mint egy függvény a matematikában. Az ismert tényezők /hit, élet függnek az ismeretlentől, ez esetben a szél-szellemi vezetés erősségétől. Amilyen mértékben fúj, olyan mértékű lesz a haladás. Minél tisztábban halljuk a szél-szellemi vezetés súgását, ő annál erősebb. Már csak a türelem kell, hogy kivárjuk a megérkezést.

A Mérték fénylénye tehát a türelem lapja, a szellemi vezetésben való hit aspektusából.

Feladata: Tudatosan hárítani a tudatalatti elméből feltörő negatív energiákat, blokkokat, programokat, hogy azok ne gátolják a lélekeszenciák életáramlatát. Ha netán ez a folyamat már beindult, enyhíti a pusztító hatásukat.

Megerősítés: Elfogadom a szellemi vezetést. Mi lehetnék ahhoz, hogy befogadjam a szellemi vezetést?

.
Ördög

Ördög

Az Ördög kártyáján alulnézetből egy férfi látható, akinek kos szarvai vannak. Azért alulnézetből, hogy erőteljesebb legyen a vágy és az ambíció húzó ereje. A kos fej a teremtőerőt szimbolizálja. A mellkasából viszont egy női alak a szív helyén a szeretet energiájával áttöri az aggodalmak és a félelmek megkövesedett felszínét. Formailag egy ANKH (egyiptomi fogantyús kereszt), ami az élet szimbóluma, de a hatalomé és az uralomé is.

Az Ördög a tudatos kontroll lapja, mivel az önkontrollal visszafogja az ösztöneinket. A megbékítés, egó, vétkesség és a bosszúállás negatív energiáit a megértés, együttérzés, segítőkészség és tudatosság pozitív energiáivá alakítja át. Életenergiával tölti meg az önfenntartást, pénzt, jövedelmet, hogy ezek megerősítésével segítse a kényelem, jólét, anyagi biztonság, bőség és a gazdagság elérését.

Feladata: Az életünk minden aspektusát magasabb rezgésszintre emelni egészen a szeretet legfelsőbb szintjéig.

Megerősítés: Az önmagamba (Isteni lélek eszenciába) vetett őszinte hitem képezi az életáramlatot és az Univerzumot. Hogyan lehetnék még ennél is több?

.
Torony

Torony

A Torony kártyáján 7 omladozó, egymás után dűlni látszó torony látható, ami a kölcsönös függőségek összeomlását jelenti. Az első toronyból egy szem-tudatos elme néz ránk reménykedve. A tükörkép nem ugyanolyan, mivel a felkelő nap, az újjászületés fényében tündököl.

A Torony a fejlődés lapja. A Torony a lélek fejlődésének szemszögéből a rendszert szimbolizálja és annak állapotát a. Akkor érkezik, amikor a félelem irányít és nem a szeretet. Hatalmas erővel, összeomlással, "villámcsapásként" ér a félelmek láttatása (mint amikor ledől a torony). Valójában utat csinál az igazmondásnak, őszinteségnek, reménynek, a szabadságnak, bizalomnak és tudatosságnak, főleg magunkkal szemben.

Megerősítés: Őszinte vagyok magamhoz. Elfogadom a fejlődés lehetőségét. Milyen lehetőségeim vannak a fejlődésre?

.
Csillag

Csillag

A Csillag kártyán egy pávalány saját karizmáját, méltóságát mutatja a csillag hallhatatlanságával.

A Csillag az önbecsülés lapja, valamint a lélek Isteni (önmagunkkal) való gyógyításáé.

Feladata: A személyes teljesség elérése a szépség eszközével, megváltoztatni az önbecsülés megnyilvánulásait a szív energiájának átitatásával.

Megerősítés: Befogadom az Isteni terveket. Amint Fent, úgy Lent. Hogyan emelhetném még az önbecsülésemet?

.
Hold

Hold

A Hold kártyáján a holdban egy nő áll (mint a női minőség szimbóluma), aki egyedüllétében is megáll, akár egy tű fokán, magabiztosan, minden sötét árnyék ellenére.

A Hold a magabiztosság lapja. Felerősíti a gyógyító energiákat, a támogatókészséget, kitartást, tudatosságot, és ki juttat a bizonytalanságból.

Feladata: A megbocsátás segítségével tisztítani az önpusztítás és a kudarc által beszennyezett szellemet, hogy beinduljon és folyamatosan működjön az életáramlat.

Megerősítés: Megbocsátom önmagamnak és másoknak a gyűlöletet, a negatív gondolatokat. Hogyan lehetnék magabiztosabb az életáramlatban?

.
Nap

Nap

A Nap kártyáját beragyogják a tüzes lángnyelvek, az életszeretetet hangsúlyozva. A sugárzó napban pedig négy gyönyörű női alak körbefonja a MAG-ot. A nők a tudatalatti elmét a tudatos elmét a felső ént és a szellemet elevenítik meg, harmonikus összhangban.

A Nap fénylénye a bőség lapja. Magasabb rezgésszintre juttat, így átlendít az élet napos oldalára. Támogatja az "életben" való kreatív részvételt.

Feladata: Isteni gyógyítással biztosítani a lélek örömöt okozó csodák utáni vágyát.

Megerősítés: Lelkesedéssel, vidáman teremtem a Világomat, így önmagam gyógyítója vagyok. Hogy alakulhatna minden úgy a mai napon, hogy a legtöbb bőséget hozhassa az életebe?

.
Végítélet

Végítélet

A Végítélet kártyáján dimenzió síkok keresztezik egymást. Jelezve, hogy semmi sem állandó, örök, de mindig minden változik. Egy megfeszített férfi lábainál egy nő imádkozik. Hangsúlyozva az élet értelmét és szimbolizálva az ítélet utolsó fejezetét a kezdetek előtt.

A Végítélet a lelki nyugalom lapja, amikor is megszabadulunk az ítélkezés hatalmától, vagyis a karmikusnak és sorsszerűnek hitt történésektől, mint ítéletektől (befejezés, végső ítélete). Ez az utolsó stáció az újjászületés előtt.

Feladata: Megnyitni mindenkit a legfőbb jó befogadására. A szenvedésvágyat, lelkesedésre, boldogságra változtatja.

Megerősítés: Elfogadom a teremtő gondolatokat minden szinten. Milyen lehetőségei vannak a teremtő gondolataim áramlásának?

.
Világ

Világ

A Világ lapján egy csiszolt gyémántban emberek láthatók. Ez a gyémántlét. Maximális szépséggel, tisztasággal BOLDOGSÁGGAL.

A Világ fénylénye a boldogság és a tiszta szépség lapja, ami a legfőbb jót jelenti számunkra.

Feladata: Segítséget nyújtani a lélek tisztán tartásához úgy, hogy támogatja az alázatosságot, önzetlenséget és a bőséget, hogy megtaláld az igazi ÉNEDET.

Megerősítés: Boldog VAGYOK. MI MÁS LEHETSÉGES MÉG?