Újdonságok

ALTAIR

FÉNYLÉNY-EMBER-FÉNYKAPU

Spirituális körökben, nagyon sok olyan kifejezés használódik, aminek nem is tudjuk a jelentését, vagy csak halvány elképzelésünk van róluk, mert nincs valóságos megtapasztalásunk. Ezért aztán csak „puffogtatjuk”a szavakat. Spirituális médium és képzőművész lévén megtapasztaltam ezt is, de néhány éve tudatosan változtattam ezen és azóta a fizikai megtapasztalásaimmal bővítem az ismereteimet./A PreSense segítségével./ Most már innen nézve látom, rajzolom és közben tapasztalom a spirituális történéseket is.

Az emberi lét egy szép, harmonikus egység, ami fizikai, lelki, és szellemi részeket tartalmaz. Amilyen tapasztalatai az embernek vannak a világról, tehát amilyennek az ember a saját életét tudja, olyan lesz a saját valósága, mert minden belőle indul ki és hozzá tér vissza. Nincs ez másképp a spirituális társaságokban oly nagyon misztifikált „fénylényekkel, fénykapukkal” sem. Nem egy rajtunk kívülálló jelenségről van szó.
Minden emberben van egy fénylény, ami magában hordozza az ember életében igényelt összes diszpozíciót. Tehát tökéletes. SAJNOS az életünk során ránk rakódott beidegződések, sémák amiket követünk és amiket a környezetünkből másoltunk, beárnyékolják saját fénylényünket, így egyre távolabb kerülünk önmagunktól. Egyre rosszabbul érezzük magunkat a bőrünkben, egyre boldogtalanabbakká válunk, depressziósakká, betegekké, nincstelenekké válunk. Ilyenkor az ember figyelme a problémákon, bajokon, félelmeken, fájdalmakon van, tehát ezt erősíti, így ez valósul meg. Beindul az önbüntetés, önpusztítás nincs önbecsülésünk. Nem is tudjuk, hogy van saját erőnk, így valami külső erőktől várjuk a változást. Ezek a feszültségek viszont összegyűlnek és valamilyen formában kirobbannak, hogy felszabadítsuk magunkat a szorításból. Legtöbbször fájdalmas testi, lelki traumákként, veszteségekként éljük meg. Így viszont, megszűnnek az alacsony, diszharmonikus rezgések, megkönnyebbülünk, mert magasabb rezgésszintre kerülünk. Beindul az öngyógyítás, jobban érezzük magunkat, MERT CSAK EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN TUDJUK BEFOGADNI A FÉNYT ÉS ÁRAMOLTATNI AZ ENERGIÁINKAT, Ha tudatosan fordítunk figyelmet önmagunkra, és azokat a gondolatainkat erősítjük a figyelmünkkel, amik jóérzést váltanak ki a testünkben, egy idő után boldogok leszünk. így már össze tud kapcsolódni a fizikai testünk a lelkünkkel és a szellemünkkel, mint a létünk forrásával. ELKEZDÜNK RAGYOGNI, MERT NŐ AZ ENERGIÁNK ÉS A SAJÁT ERŐNK INTENZITÁSA. Olyan ez, mintha átléptünk volna saját árnyékunkon, vagyis egy kapun, aminek a túloldalán süt a nap, fényesség van. MI VAGYUNK A FÉNYKAPU. Ha egyre több ember válik tudatossá és emelkedik magasabb rezgésszintre, akkor jelenik meg a kollektív tudatban is a FÉNYKAPU, tehát már erőteljesebben nyilvánul meg. Ezt érzékeli jelen pillanatban az emberiség. A régi tudat összeomlik, maga alá temetve a félelmeket, fájdalmakat, diszharmonikus rezgéseket. A régi paradigma átlép az ÚJ PARADIGMÁBA, illetve MEGSZÜLETIK AZ ÚJ.

Nálam egy varázslatos fénylény született, hogy erősítse és meggyorsítsa az újjászületést.
Ő ALTAIR a Sas csillagkép legfényesebb csillaga. Olyan ereje van, hogy esszenciálisan 50 ember fénylénye hordozza a minőségét magában. Ezek az emberek nagyon erőteljes, tudatos fénykapuk. Át tudják adni magukat az INTUÍCIÓNAK. TEVŐDIK ÁLTALUK, AMINEK TÖRTÉNNIE KELL.
De egy hétköznapi embernek sem kell tennie most semmi mást, csak gyönyörködni ALTAIR-ban, összehangolódni csodás rezgésével. Érezzük át, fogadjuk magunkba a FÉNYÉT.
HA EZZEL ÖNMAGAMAT JOBBÁ, SZEBBÉ, FÉNYESEBBÉ, BOLDOGABBÁ TESZEM, AKKOR MINDENT MEGTETTEM, HOGY TÁMOGASSAM A FÖLDI LÉT ÚJJÁSZÜLETÉSÉT.
HISZ MINDEN BELŐLEM INDUL KI ÉS HOZZÁM TÉR VISSZA!

ALTAIR
SVETELNÁ BYTOSŤ – ČLOVEK – SVETELNÁ BRÁNA
V spirituálnych kruhoch sa používa veľmi veľa takých pojmov, ktorých význam ani nepoznáme alebo máme o nich len hmlisté predstavy, preto že nemáme s nimi reálne zážitky. Preto len tak „ strieľame“ slová. Ako spirituálne médium a umelkyňa som získala aj také zážitky, ale už niekoľko rokov som to vedome zmenila a odvtedy svojimi fyzickými zážitkami rozširujem svoje poznatky. Teraz to už vidím, kreslím a medzi tým zažívam spirituálne dianie.
Ľudské bytie je jedna pekná harmonická jednota, ktorá obsahuje fyzické, duchovné a duševné časti. Aké skúsenosti má človek o svete, teda akú vedomosť má človek o svojom živote, taká bude jeho realita, lebo všetko z neho vychádza ak nemu sa vracia. Nie je to inak ani v spirituálnom svete mystifikovanom „svetelnými bytosťami, svetelnými bránami“. Nie je to jav mimo nás. V každom človeku je jedna svetelná bytosť, ktorá v sebe nosí všetky náročné dispozície života. Je teda dokonaná. ŽIAĽ počas nášho života sa na nás ukladajú zakotvenia, schémy ktoré nasledujeme a ktoré sme kopírovali z nášho okolia, zatienia naše svetelné bytosti, a tak sa čoraz viac oddialime od samých seba. Cítime sa stále horšie vo svojej koži, stávame sa viac nešťastnými, depresívnymi, chorými, ničotnými. Vtedy je pozornosť človeka zameraná na problémy, nešťastia, strachy, bolesti, teda tieto posilňuje a tieto sa realizujú. Spustí sa samo trestanie a samo ničenie, nevážime si samých seba. Ani nevieme, že máme vlastnú silu a tak očakávame zmenu od nejakých vonkajších síl. Tieto napätia sa zhromaždia a v nejakej forme vybuchnú, aby sme samých seba oslobodili od tlaku. Mnoho krát to zažijeme ako bolestivé fyzické, duševné traumy so stratami. Takto sa ale zrušia nízke, disharmonické rezonancie, uľaví sa nám, lebo sa dostávame do vyšších rezonancii. Spustí sa samo liečenie, cítime sa lepšie PRETO ŽE LEN V TOMTO STAVE VIEME PRIJAŤ SVETLO A NECHAŤ PRÚDIŤ ENERGIE. Keď vedome obrátime svoju pozornosť na seba a posilňujeme našou pozornosťou tie myšlienky ktoré v našom tele vyvolávajú dobrý pocit, po nejakom čase sa staneme šťastnými. Takto sa vie naše fyzické telo spojiť s našim duchom a dušou ako zdrojom nášho bytia. ZAČNEME ŽIARIŤ, LEBO RASTIE NAŠA ENERGIA A INTENZITA NAŠE SILY. Je to také ako keby sme prekročili svoj vlastný tieň, teda bránu, kde na druhej strane svieti slnko, je svetlo. MY SME SVETELNÉ BRÁNY. Keď sa čoraz viac ľudí stane vedomými a zdvihne sa ich rezonancia, tak sa SVETELNÁ BRÁNA objaví aj v kolektívnom vedomí., teda prejaví sa už silnejšie. Toto pociťuje v tomto momente ľudstvo. Staré vedomie sa zrúti, pochová pod seba strachy, bolesti a disharmonické rezonancie. Stará paradigma prejde do NOVEJ PARADIGMY, teda ZRODÍ SA NOVÁ.
U mňa sa zrodila čarovná svetelná bytosť aby posilnila a urýchlila nový zrod. On je ALTAIR, najjasnejšia hviezda súhvezdia ORLA. Má takú silu, ktorú esenciálne v sebe nosí 50 svetelných bytostí v tejto kvalite. Títo ľudia sú veľmi silnými, vedomými bránami. Vedia sa odovzdať INTUÍCII. DEJE SA PROSTREDNÍCTRVOM NICH TO, ČO SA MÁ STAŤ. Ale ani obyčajný človek nemusí teraz robiť nič, len obdivovať ALTAIRA, zladiť sa s jeho prekrásnou rezonanciou. Precíťme a prijmime do seba jeho SVETLO.
KEĎ TÝMTO UROBÍM SEBA LEPŠIEHO, KRAJŠIEHO, ŽIARIVEJŠIEHO, ŠŤASTNEJŠIEHO, TAK SOM UROBIL VŠETKO, ABY SOM PODPORIL ZNOVUZRODENIE BYTIA NA ZEMI.
VEĎ VŠETKO VYCHÁDZA ZO MŇA A KU MNE SA VRACIA!

ALTAIR
SVETELNÁ BYTOSŤ – ČLOVEK – SVETELNÁ BRÁNA
V spirituálnych kruhoch sa používa veľmi veľa takých pojmov, ktorých význam ani nepoznáme alebo máme o nich len hmlisté predstavy, preto že nemáme s nimi reálne zážitky. Preto len tak „ strieľame“ slová. Ako spirituálne médium a umelkyňa som získala aj také zážitky, ale už niekoľko rokov som to vedome zmenila a odvtedy svojimi fyzickými zážitkami rozširujem svoje poznatky. Teraz to už vidím, kreslím a medzi tým zažívam spirituálne dianie.
Ľudské bytie je jedna pekná harmonická jednota, ktorá obsahuje fyzické, duchovné a duševné časti. Aké skúsenosti má človek o svete, teda akú vedomosť má človek o svojom živote, taká bude jeho realita, lebo všetko z neho vychádza ak nemu sa vracia. Nie je to inak ani v spirituálnom svete mystifikovanom „svetelnými bytosťami, svetelnými bránami“. Nie je to jav mimo nás. V každom človeku je jedna svetelná bytosť, ktorá v sebe nosí všetky náročné dispozície života. Je teda dokonaná. ŽIAĽ počas nášho života sa na nás ukladajú zakotvenia, schémy ktoré nasledujeme a ktoré sme kopírovali z nášho okolia, zatienia naše svetelné bytosti, a tak sa čoraz viac oddialime od samých seba. Cítime sa stále horšie vo svojej koži, stávame sa viac nešťastnými, depresívnymi, chorými, ničotnými. Vtedy je pozornosť človeka zameraná na problémy, nešťastia, strachy, bolesti, teda tieto posilňuje a tieto sa realizujú. Spustí sa samo trestanie a samo ničenie, nevážime si samých seba. Ani nevieme, že máme vlastnú silu a tak očakávame zmenu od nejakých vonkajších síl. Tieto napätia sa zhromaždia a v nejakej forme vybuchnú, aby sme samých seba oslobodili od tlaku. Mnoho krát to zažijeme ako bolestivé fyzické, duševné traumy so stratami. Takto sa ale zrušia nízke, disharmonické rezonancie, uľaví sa nám, lebo sa dostávame do vyšších rezonancii. Spustí sa samo liečenie, cítime sa lepšie PRETO ŽE LEN V TOMTO STAVE VIEME PRIJAŤ SVETLO A NECHAŤ PRÚDIŤ ENERGIE. Keď vedome obrátime svoju pozornosť na seba a posilňujeme našou pozornosťou tie myšlienky ktoré v našom tele vyvolávajú dobrý pocit, po nejakom čase sa staneme šťastnými. Takto sa vie naše fyzické telo spojiť s našim duchom a dušou ako zdrojom nášho bytia. ZAČNEME ŽIARIŤ, LEBO RASTIE NAŠA ENERGIA A INTENZITA NAŠE SILY. Je to také ako keby sme prekročili svoj vlastný tieň, teda bránu, kde na druhej strane svieti slnko, je svetlo. MY SME SVETELNÉ BRÁNY. Keď sa čoraz viac ľudí stane vedomými a zdvihne sa ich rezonancia, tak sa SVETELNÁ BRÁNA objaví aj v kolektívnom vedomí., teda prejaví sa už silnejšie. Toto pociťuje v tomto momente ľudstvo. Staré vedomie sa zrúti, pochová pod seba strachy, bolesti a disharmonické rezonancie. Stará paradigma prejde do NOVEJ PARADIGMY, teda ZRODÍ SA NOVÁ.
U mňa sa zrodila čarovná svetelná bytosť aby posilnila a urýchlila nový zrod. On je ALTAIR, najjasnejšia hviezda súhvezdia ORLA. Má takú silu, ktorú esenciálne v sebe nosí 50 svetelných bytostí v tejto kvalite. Títo ľudia sú veľmi silnými, vedomými bránami. Vedia sa odovzdať INTUÍCII. DEJE SA PROSTREDNÍCTRVOM NICH TO, ČO SA MÁ STAŤ. Ale ani obyčajný človek nemusí teraz robiť nič, len obdivovať ALTAIRA, zladiť sa s jeho prekrásnou rezonanciou. Precíťme a prijmime do seba jeho SVETLO.
KEĎ TÝMTO UROBÍM SEBA LEPŠIEHO, KRAJŠIEHO, ŽIARIVEJŠIEHO, ŠŤASTNEJŠIEHO, TAK SOM UROBIL VŠETKO, ABY SOM PODPORIL ZNOVUZRODENIE BYTIA NA ZEMI.

/Enikő Sivák ASHA/

Preklad: Alžbeta Pástorová

                         


VEĎ VŠETKO VYCHÁDZA ZO MŇA A KU MNE SA VRACIA!

Preklad: Alžbeta Pástorová

Még szintén kedvelheted...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizenkettő + tizenkilenc =