…V SLOVENSKOM JAZYKU

VODA ŽIVOTA

Tisícky rokov hľadá ľudstvo VODU ŽIVOTA veď, voda je prameňom života. Keďže voda preberá rezonanciu okolia, preto jej kvalita, či je to horský prameň, mestský vodovod, balená voda alebo voda akokoľvek filtrovaná, nie veľmi podporuje naše zdravie /aj voda najlepšej kvality iba na 25% /.
Moja svetelná bytosť PRAMEŇ PRAMEŇOV je taká bytosť, ktorá má v sebe rezonanciu pra-prameňa vody. Keď sa táto bytosť spojí s vodou v prvom kroku za 55 sekúnd ju zbaví jedov, potom na duchovnej úrovni dobíja a spúšťa také rezonancie ako napr.: zdravie, úprimnosť, starostlivosť, láska, hojnosť, prijatie, vnímanie, uvedomenie… Posilní ich na takú rezonanciu, že disharmonické, falošné frekvencie, ktoré majú nízku rezonanciu, teda majú na naše telo škodlivé účinky, sa jednoducho stratia. Aby som ľuďom sprístupnila túto unikátnu možnosť,vytvorila som siločiarovú variantu bytosti PRAMEŇA PRAMEŇOV, ktorá sa nagravírovala, na kovovú a natlačila na sklenenú fľašu.
Voda ktorá sa nachádza vo fľašiach získa rezonanciu tej svetelnej bytosti, ktorá je na fľašu formou loga vygravírovaná alebo vytlačená. Dokáže sa stotožniť so životom a s bunkami nášho tela, s našou dušou, našim duchom. Preto až v 93% -tách VIE PODPOROVAŤ NAŠE ZDRAVIE. Má nielen dobrú kvalitu, je čistá a stáva sa liečivou vodou, ale naštartuje spontánne uzdravenie. Popri tom má aj výbornú chuť. Keď ju raz ochutnáš, budeš s radosťou piť z fliaš VODY ŽIVOTA.

PRAJEM VÁM NÁDHERNY PôžITOK S PITIA VODY žIVOTA!

Cena: 35 EUR / +poštovné 5 eur /

Kovová fľaša: biela, čierna, červená,modrá
objem 800ml
Sklenená fľaša: zelená,žltá, ružová, oranžová
objem 900ml

Objednávky : +3630/7244443
enikosivak@gmail.com

Bohyňa HARFA – svetelná bytosť LADENIA


Viem,že rezonancie strún harfy počujeme ako zvuk. Kvôli jej ženskému jemnému ladeniu považovali harfu v starobylých kultúrach za most lásky medzi Nebom a Zemou. Áno,spájaním rezonancií vznikali zázračné prúdenia, ktoré sa prejavovali v pocitoch duše a fyzických cíteniach.
Bohyňa Harfa práve to robí s nami, len nie cez sluchale prostredníctvom obrazu. V momente keď sa na obraz začneš pozerať, vytvorí sa interakcia medzi vamy, začneš pociťovať zvláštne pocity a emócie /“mravenčenie“,teplo…/.Po nejakom čase ťa to dostane do veľmi jemného uvoľneného duševného stavu. Naladíš sa na rezonancie ktoré obraz vyžaruje.Táto skutočnost nie je nejaký mimoriadny jav,lebo každý môj obraz zobrazuje svetelnú bytosť– BOHYŇU- BOHA.Je to zrkadlo, ktoré nás dokáže naladiť na samých seba.Mimoriadne silné a blahodárne je naladenie s vlastnou svetelnou bytosťou, ktorá je jedinečná a pochádza z nás /a ak ju už máš mnou nakreslenú/. Bohyňa Harfa však predstavuje bytosť,samotného ladenia.

Naladenie je dôležitou súčasťou tvorenia. No tvorenie ako také vlastne ani neexistuje /len nemáme nato patričný výraz/. V Univerze už všetko existuje čo má byť súčasťou nášho života. Naše ciele netreba vymysliet, ale uvidiet. Samotná realizácia našich túžob a cielov sa bez spojenia s nimi nevie uskutočniť,pretože naladenie je priťahujúca sila, ktorá pritiahne okolnosti a tympádom dôjde k uskutočneniu.

Zrod človeka sa už vtedy začína,keď svetelná bytosť sa rozhodne narodiť sa do ľudského tela,a začne v sebe zhromažďovať tie dispozície,ktoré umožnia existenciu človeka na Zemi.

Sú to:
-DUCH – ako zdroj existencie / programy potrebné k činorodému životu/
-DUŠA – ako nekonečná databáza údajov,
-Emočné stopy , ktoré sú prejavmi energie duše
-Božská esencia, ako tvorivé vedomie
-Rezonancia LÁSKY
-VšETKO, ako rezonancia patričnosti
-… a všetko, čo človeka robí človekom a robí ho jedinečným / spolu s neznámym, ktoré si v skutočnosti nevieme vysvetliť ani pochopiť/

Zosúladenie všetkých týchto dispozícii sa uskutoční už vo svetelnej bytosti.Potom je dôležité zosúladenie svetelnej bytosti s fyzickým telom.Žiaľ,z kolektívneho vedomia sa môžu dostať „programy“,ktoré môžu spôsobovať disharmóniu. Hlavne vo forme strachov a bolestí,ktoré sú spojené s plánovaním rodičovstva, pôrodom a narodením dieťaťa. Preto s láskou odporúčam obraz bohyne HARFA každej žene aj v požehnanom stave.

V podstate celý ľudský život je nekonečné nalaďovanie. Keďže všetko vychádza z nás ,nie je jedno na čo sa nalaďujeme Keď sa naladíme na zlý pocit s nízkou rezonanciou,vytvorí to v nás napätie a má to ničivú silu.Keď sa naladíme na vysoké rezonancie plné lásky, pekných a jemných pocitov,tak si vytvoríme prekrásnu skutočnosť okolo seba.Tak sa potom čarokrásna jemná rezonancia bohyne HARFA nevie naladiť na nič iné, ako na naplnenie lásky a šťastia.
Otvorí nás pre naše najdôležitejšie túžby,potreby a ich uskutočnenie.

Enikő Sivák ASHA

Voľný preklad textu: Alžbeta Pástorová

 

 

 

Realizácia môjho obrazu- svetelnej bytosti s názvom VZLET

Vzlet

V roku 2015 sa zrodil obraz svetelnej bytosti s názvom VZLET a vtedy som napísala o tom nasledovné:
Svetelná bytosť OSLOBODENIE posilňuje v tebe spiritualitu, mentálnu, citovú a fyzickú zodpovednosť hlavne voči sebe. Otvára bránu /odstraňuje prekážky/ na prijatie ducha prostredníctvom nekonečných možností prítomného okamihu. Pomáha vážiť si samých seba, prijať mier a zákony Univerza. Podstatné je ale to, že pomáha duchu / ako zdroju/ dostať sa na najvyššie vibrácie lásky a zjednotí to s BOHOM v tebe. Zaplní svetlom miesta, ktoré si uvoľnil zo seba. Toto oslobodenie spôsobuje úľavu.
Keďže sa stále všetko mení, tak sa aj v mojom zaseknutom živote konečne spustili dávno vytúžené zmeny, ktoré sa začali keď som spoznala Gábora Brezovai a jeho partnerku Eriku Hajdár. Predostreli predo mňa jeden nový pohľad na život, ktorého som sa už teraz stala súčasťou.
Vytvorili svetelnú bytosť s názvom PresSense- intuícia, žijú ho vo svojich životoch a odovzdávajú ho na vzdelávacích kurzoch, prostredníctvom cvičení záujemcom.
Pre mňa je zázrakom v tomto dianí poznanie, že svetelná bytosť VZLET a svetelná bytosť PresSense sú totožné bytosti v rôznych formách prejavenia. U mňa sa už pred 3 rokmi prejavila v mojej kresbe, u Gábora vo forme existencie a jeho spôsobe výučby.
Keď som sa začala zúčastňovať na tréningoch PresSense, začali sa intenzívne diať zmeny v mojom živote, ktoré prežívam ako zázraky. Konečne cítim, že som šťastný človek.
Spustila sa realizácia môjho VZLETU!

Enikő SIVÁK ASHA
voľný preklad textu: Alžbeta Pástorová