…V SLOVENSKOM JAZYKU

ZDROJ LÁSKY

Na mojej kresbe je vidieť prekrásnu ženu. Jej korunu tvoria siluety ľudských postáv. V pozadí cez  obrovské pozorujúceho oka prúdiace svetlo osvetľuje jej tvár a pohľadom sa spája s ním. Kvapky vody a vlny sprítomňujú prúdenie stvorenia. Vytvorí sa prostredie, ktoré môžeme nazývať aj ÉTEROM. Je životne dôležitý pre človeka, preto že svetelná bytosť sa pri zrode zahniezdi v éteri a začína naberať formu vo fyzickom tele, buď ako žena alebo ako muž. Fyzické telo bude prostriedkom pre svetelnú bytosť na prežívanie citov a na uskutočnenie života. Tak sa stane ŠŤASTNÝ ŽIVOT ZMYSLOM ŽIVOTA. K tomu, aby to tak aj bolo je kľúčové vedomie a byť uvedomelý. Preto nie je náhoda, že na hlave ženy sa nachádza koruna z deviatich bytostí. Je citeľné, že má PORIADOK v hlave, presne VIE, čo sú to za bytosti, veď práve ju posilňujú. ONA je VEDOMIE s deviatimi základnými piliermi: 1. Istota /nie verím ale VIEM/ 2.Duchovný zdroj,ako úložisko systémov zabezpečujúce fungovanie človeka 3. City, pocity / ako prostriedky žitia/ 4. Dovolenie si /ako prijatie najhlavnejšieho dobra/ 5. Božská esencia v nás 6. Slobodná vôľa 7. Energia časopriestoru / byť v prítomnosti tu a teraz/ 8. Pôžitok 9. Fyzické telo / ako neodmysliteľný prostriedok pozemského bytia/
Cez tvár ženy prúdi dovnútra svetlo, zosúladí sa s bytosťami vedomia, A nabije sa energiou a rezonanciou človeka. Takto nasýtené svetlo  pohľadom udávajúci smer, dosiahne cieľ svojej pozornosti, ktoré sa stane obrovské, silné a prekrásne.

SILU POZORNOSTI môžeme nazývať aj LÁSKA !

Všetko na čo zameriame svoju pozornosť, bude plné LÁSKY, TO BUDE ŽIŤ, RÁSŤ A  REALIZOVAŤ SA.
Nie je preto jedno na čo sústreďujeme svoju pozornosť, lebo keď na naše strachy, obavy, bolesti, tak žiaľ tieto narastú do obrovských veľkostí v našom živote, z toho sa staneme chorými a nešťastnými. Takto sme my sami tvorcami našich osudov. Pozornosť vie vychádzať len z nás, a nekonečným prúdením svetla sa aj k nám vracia.
JA SOM ZDROJ LÁSKY?

To je skvelééééééé!!!

JA SOM ZDROJ LÁSKY!!!!!

Kým sa pozeráš na túto svetelnú bytosť a ladíš sa s ňou… – prebúdza sa a silnie tvoja uvedomelosť – otvára sa brána cez ktorú vie prúdiť svetlo – spozornieš na cieľ svojej pozornosti /staneš sa cieľavedomým, čistí sa tvoje duchovné videnie/ – uvoľnia sa falošné frekvencie, ktoré sa zakliesnili medzi uvedomelosť a pozornosť a takto sa vedia spojiť do vedomej pozornosti a spolupracovať

ALE V PODSTATE LEN TO SA MOŽE STAŤ, ČO SI DOVOLÍŠ!

UŽÍVAJ SI PREKRÁSNE POCITY LADENIA!

Voľný preklad: Alžbeta Pástorová

A L T A I R


SVETELNÁ BYTOSŤ – ČLOVEK – SVETELNÁ BRÁNA

V spirituálnych kruhoch sa používa veľmi veľa takých pojmov, ktorých význam ani nepoznáme alebo máme o nich len hmlisté predstavy, pretože nemáme s nimi reálne zážitky. Preto len tak „ strieľame“ slová. Ako spirituálne médium a umelkyňa som získala aj také zážitky, ale už niekoľko rokov som to vedome zmenila a odvtedy svojimi fyzickými zážitkami rozširujem svoje poznatky. Teraz to už ináč vidím, kreslím a  zažívam spirituálne dianie.
Ľudské bytie je jedna pekná harmonická jednota, ktorá obsahuje fyzické, duchovné a duševné časti. Aké skúsenosti má človek o svete, teda akú vedomosť má človek o svojom živote, taká bude jeho realita, lebo všetko z neho vychádza a k nemu sa vracia. Nie je to inak ani v spirituálnom svetekde sa mystifikujú „svetelné bytosti, svetelné brány“. Nie sú to javy mimo nás.
V každom človeku je jedna svetelná bytosť, ktorá v sebe nosí všetky naše dispozície života. Je teda dokonaná. ŽIAĽ počas nášho života sa na nás ukladajú zakotvenia, schémy ktoré nasledujeme a ktoré sme kopírovali z nášho okolia, zatienia naše svetelné bytosti, a tak sa čoraz viac oddialime od samých seba. Cítime sa stále horšie vo svojej koži, stávame sa viac nešťastnými, depresívnymi, chorými, ničotnými. Vtedy je pozornosť človeka zameraná na problémy, nešťastia, strachy, bolesti, teda tieto posilňujú ateda tieto sa realizujú. Spustí sa sebetrestanie a sebeničenie, nevážime si samých seba. Ani nevieme, že máme vlastnú silu a tak očakávame zmenu od nejakých vonkajších síl. Tieto napätia sa zhromaždia a v nejakej forme vybuchnú, aby sme samých seba oslobodili od tlaku. Mnoho krát to zažijeme ako bolestivé fyzické, duševné traumy so stratami. Takto sa ale zrušia nízke, disharmonické rezonancie, uľaví sa nám, lebo sa dostávame do vyšších rezonancií. Spustí sa spontánne uzdravenie, cítime sa lepšie PRETOŽE LEN V TOMTO STAVE VIEME PRIJAŤ SVETLO A NECHAŤ PRÚDIŤ ENERGIE. Keď vedome obrátime svoju pozornosť na seba a posilňujeme našou pozornosťou tie myšlienky ktoré v našom tele vyvolávajú dobrý pocit, po nejakom čase sa staneme šťastnými. Takto sa vie naše fyzické telo spojiť s našim duchom a dušou ako zdrojom nášho bytia. ZAČNEME ŽIARIŤ, LEBO RASTIE NAŠA ENERGIA A INTENZITA NAŠEJ SILY. Je to také ako keby sme prekročili svoj vlastný tieň, teda bránu, kde na druhej strane svieti slnko, je svetlo. MY SME SVETELNÉ BRÁNY. Keď sa čoraz viac ľudí stane vedomými a zdvihne sa ich rezonancia, tak sa SVETELNÁ BRÁNA objaví aj v kolektívnom vedomí., teda prejaví sa už silnejšie. Toto pociťuje v tomto momente ľudstvo. Staré vedomie sa zrúti, pochová pod seba strachy, bolesti a disharmonické rezonancie. Stará paradigma prejde do NOVEJ PARADIGMY, teda ZRODÍ SA NOVÁ.
U mňa sa zrodila čarovná svetelná bytosť aby posilnila a urýchlila nový zrod. On je ALTAIR, najjasnejšia hviezda súhvezdia ORLA. Má takú silu, ktorú esenciálne v sebe nosí 50 svetelných bytostí v tejto kvalite. Títo ľudia sú veľmi silnými, vedomými bránami. Vedia sa odovzdať INTUÍCII. DEJE SA PROSTREDNÍCTRVOM NICH TO, ČO SA MÁ STAŤ. Ale ani obyčajný človek nemusí teraz robiť nič, len obdivovať ALTAIRA, zladiť sa s jeho prekrásnou rezonanciou. Precíťme a prijmime do seba jeho SVETLO.
KEĎ TÝMTO UROBÍM SEBA LEPŠIEHO, KRAJŠIEHO, ŽIARIVEJŠIEHO, ŠŤASTNEJŠIEHO, TAK SOM UROBIL VŠETKO, ABY SOM PODPORIL ZNOVUZRODENIE BYTIA NA ZEMI.
VEĎ VŠETKO VYCHÁDZA ZO MŇA A KU MNE SA VRACIA!
/Enikő Sivák ASHA/
Preklad: Alžbeta Pástorová
Download

VODA ŽIVOTA

Tisícky rokov hľadá ľudstvo VODU ŽIVOTA veď, voda je prameňom života. Keďže voda preberá rezonanciu okolia, preto jej kvalita, či je to horský prameň, mestský vodovod, balená voda alebo voda akokoľvek filtrovaná, nie veľmi podporuje naše zdravie /aj voda najlepšej kvality iba na 25% /.
Moja svetelná bytosť PRAMEŇ PRAMEŇOV je taká bytosť, ktorá má v sebe rezonanciu pra-prameňa vody. Keď sa táto bytosť spojí s vodou v prvom kroku za 55 sekúnd ju zbaví jedov, potom na duchovnej úrovni dobíja a spúšťa také rezonancie ako napr.: zdravie, úprimnosť, starostlivosť, láska, hojnosť, prijatie, vnímanie, uvedomenie… Posilní ich na takú rezonanciu, že disharmonické, falošné frekvencie, ktoré majú nízku rezonanciu, teda majú na naše telo škodlivé účinky, sa jednoducho stratia. Aby som ľuďom sprístupnila túto unikátnu možnosť,vytvorila som siločiarovú variantu bytosti PRAMEŇA PRAMEŇOV, ktorá sa nagravírovala, na kovovú a natlačila na sklenenú fľašu.
Voda ktorá sa nachádza vo fľašiach získa rezonanciu tej svetelnej bytosti, ktorá je na fľašu formou loga vygravírovaná alebo vytlačená. Dokáže sa stotožniť so životom a s bunkami nášho tela, s našou dušou, našim duchom. Preto až v 93% -tách VIE PODPOROVAŤ NAŠE ZDRAVIE. Má nielen dobrú kvalitu, je čistá a stáva sa liečivou vodou, ale naštartuje spontánne uzdravenie. Popri tom má aj výbornú chuť. Keď ju raz ochutnáš, budeš s radosťou piť z fliaš VODY ŽIVOTA.

PRAJEM VÁM NÁDHERNY PôžITOK S PITIA VODY žIVOTA!

Cena: 35 EUR / +poštovné 5 eur /

Kovová fľaša: biela, čierna, červená,modrá
objem 800ml
Sklenená fľaša: zelená,žltá, ružová, oranžová
objem 900ml

Objednávky : +3630/7244443
enikosivak@gmail.com

Bohyňa HARFA – svetelná bytosť LADENIA


Viem,že rezonancie strún harfy počujeme ako zvuk. Kvôli jej ženskému jemnému ladeniu považovali harfu v starobylých kultúrach za most lásky medzi Nebom a Zemou. Áno,spájaním rezonancií vznikali zázračné prúdenia, ktoré sa prejavovali v pocitoch duše a fyzických cíteniach.
Bohyňa Harfa práve to robí s nami, len nie cez sluchale prostredníctvom obrazu. V momente keď sa na obraz začneš pozerať, vytvorí sa interakcia medzi vamy, začneš pociťovať zvláštne pocity a emócie /“mravenčenie“,teplo…/.Po nejakom čase ťa to dostane do veľmi jemného uvoľneného duševného stavu. Naladíš sa na rezonancie ktoré obraz vyžaruje.Táto skutočnost nie je nejaký mimoriadny jav,lebo každý môj obraz zobrazuje svetelnú bytosť– BOHYŇU- BOHA.Je to zrkadlo, ktoré nás dokáže naladiť na samých seba.Mimoriadne silné a blahodárne je naladenie s vlastnou svetelnou bytosťou, ktorá je jedinečná a pochádza z nás /a ak ju už máš mnou nakreslenú/. Bohyňa Harfa však predstavuje bytosť,samotného ladenia.

Naladenie je dôležitou súčasťou tvorenia. No tvorenie ako také vlastne ani neexistuje /len nemáme nato patričný výraz/. V Univerze už všetko existuje čo má byť súčasťou nášho života. Naše ciele netreba vymysliet, ale uvidiet. Samotná realizácia našich túžob a cielov sa bez spojenia s nimi nevie uskutočniť,pretože naladenie je priťahujúca sila, ktorá pritiahne okolnosti a tympádom dôjde k uskutočneniu.

Zrod človeka sa už vtedy začína,keď svetelná bytosť sa rozhodne narodiť sa do ľudského tela,a začne v sebe zhromažďovať tie dispozície,ktoré umožnia existenciu človeka na Zemi.

Sú to:
-DUCH – ako zdroj existencie / programy potrebné k činorodému životu/
-DUŠA – ako nekonečná databáza údajov,
-Emočné stopy , ktoré sú prejavmi energie duše
-Božská esencia, ako tvorivé vedomie
-Rezonancia LÁSKY
-VšETKO, ako rezonancia patričnosti
-… a všetko, čo človeka robí človekom a robí ho jedinečným / spolu s neznámym, ktoré si v skutočnosti nevieme vysvetliť ani pochopiť/

Zosúladenie všetkých týchto dispozícii sa uskutoční už vo svetelnej bytosti.Potom je dôležité zosúladenie svetelnej bytosti s fyzickým telom.Žiaľ,z kolektívneho vedomia sa môžu dostať „programy“,ktoré môžu spôsobovať disharmóniu. Hlavne vo forme strachov a bolestí,ktoré sú spojené s plánovaním rodičovstva, pôrodom a narodením dieťaťa. Preto s láskou odporúčam obraz bohyne HARFA každej žene aj v požehnanom stave.

V podstate celý ľudský život je nekonečné nalaďovanie. Keďže všetko vychádza z nás ,nie je jedno na čo sa nalaďujeme Keď sa naladíme na zlý pocit s nízkou rezonanciou,vytvorí to v nás napätie a má to ničivú silu.Keď sa naladíme na vysoké rezonancie plné lásky, pekných a jemných pocitov,tak si vytvoríme prekrásnu skutočnosť okolo seba.Tak sa potom čarokrásna jemná rezonancia bohyne HARFA nevie naladiť na nič iné, ako na naplnenie lásky a šťastia.
Otvorí nás pre naše najdôležitejšie túžby,potreby a ich uskutočnenie.

Enikő Sivák ASHA

Voľný preklad textu: Alžbeta Pástorová

Realizácia môjho obrazu- svetelnej bytosti s názvom VZLET

Vzlet

V roku 2015 sa zrodil obraz svetelnej bytosti s názvom VZLET a vtedy som napísala o tom nasledovné:
Svetelná bytosť OSLOBODENIE posilňuje v tebe spiritualitu, mentálnu, citovú a fyzickú zodpovednosť hlavne voči sebe. Otvára bránu /odstraňuje prekážky/ na prijatie ducha prostredníctvom nekonečných možností prítomného okamihu. Pomáha vážiť si samých seba, prijať mier a zákony Univerza. Podstatné je ale to, že pomáha duchu / ako zdroju/ dostať sa na najvyššie vibrácie lásky a zjednotí to s BOHOM v tebe. Zaplní svetlom miesta, ktoré si uvoľnil zo seba. Toto oslobodenie spôsobuje úľavu.
Keďže sa stále všetko mení, tak sa aj v mojom zaseknutom živote konečne spustili dávno vytúžené zmeny, ktoré sa začali keď som spoznala Gábora Brezovai a jeho partnerku Eriku Hajdár. Predostreli predo mňa jeden nový pohľad na život, ktorého som sa už teraz stala súčasťou.
Vytvorili svetelnú bytosť s názvom PresSense- intuícia, žijú ho vo svojich životoch a odovzdávajú ho na vzdelávacích kurzoch, prostredníctvom cvičení záujemcom.
Pre mňa je zázrakom v tomto dianí poznanie, že svetelná bytosť VZLET a svetelná bytosť PresSense sú totožné bytosti v rôznych formách prejavenia. U mňa sa už pred 3 rokmi prejavila v mojej kresbe, u Gábora vo forme existencie a jeho spôsobe výučby.
Keď som sa začala zúčastňovať na tréningoch PresSense, začali sa intenzívne diať zmeny v mojom živote, ktoré prežívam ako zázraky. Konečne cítim, že som šťastný človek.
Spustila sa realizácia môjho VZLETU!

Enikő SIVÁK ASHA
voľný preklad textu: Alžbeta Pástorová