Novinky

Štvrá ADVENTNÁ nedeľa

HLAS MODLITBY

Nekonečná sila vedomia Univerza osvetlí Vesmír.

Na žiarivej ceste svetla prichádzak nevedomému vedomiu bludisku ľudstva.

SOS SOS SOS

Bolo by potrebné spasenie, lebo dovtedy nie je odpoveď, kým nezdvihne človek svoj zrak

do šťastného dvora Vesmíru a neuvidí sám seba v tom trblietajúcom sa zrkadle.

Ozvy sa konečne, ozvy sa človek.

Nech je počteľníý tvoj hlas.

Privolaj k sebe seba a zjednoť svoje srdce so všemohúcou JEDNOTOU

… privolaj k sebe silu duše,

… privolaj k sebe Božský hlas tvojho ducha,

… privolaj k sebe slobodné krídla Vesmíru a požiadaj,

aby ťa zobrali do vlastného bytia.

Hlas TVOJEJ BOŽSKE DUŠE

je vznešený,

je nadovšetko,

len prehovor zo srdca a

BUDEŠ VYPOČUTÝ,

len pros a bude ti

DANÉ,

len POVEDZ, ŽE

SOM!!!

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 3 =