Alíz tollából…

A sérülések, fájdalmak elől egy racionális, tökéletes látszatvalóságba menekülve magányos harcosként éltem az életem, amíg végül a burok megrepedt és áthatolhatott rajta a tisztító, gyógyító fény. Már nem menekülni akarok a valóság elől, hanem részese lenni annak a hibázás, sérülés lehetőségével együtt, vállalva a gyengeségem, árnyoldalam, mert egyedül ezen az áron tudom magamhoz ölelni a teljességet. …

TICHO

Burácajúci vietor života trhá naše zatratené duše, lebo si nevážime osud ktorý sme dostali, vláčime so sebou naše bolesti, pochovávame sa do otroctva strachu. Len strpíme náš život. Slepo nasledujeme našu minulosť, roníme slzy, len pre to, že aj naše mamy a staré mamy to robili. Tak VEDELI…život je ťažký..ale ONY BOLI ONY… A KTO …

ÚSVIT

V impériu zázrakov som ja svetelnou bytosťou ÚSVITU. Stále som túžila ísť zo zimy do leta, z temnoty do svetla. Mrazivo pôsobí na mňa zamrznutý svet, zamrznuté emócie, lebo z toho sa človek zasekne a nie je úniku, zastaví sa život. Môj život prejde vedľa mňa.NECHCEM BYŤ BEZ ŽIVOTA, A NEŠŤASTNÁ! Potrebujem zmenu!Pohnem sa, či sa len pohnem… …

ZDROJ LÁSKY

Na mojej kresbe je vidieť prekrásnu ženu. Jej korunu tvoria siluety ľudských postáv. V pozadí cez  obrovské pozorujúceho oka prúdiace svetlo osvetľuje jej tvár a pohľadom sa spája s ním. Kvapky vody a vlny sprítomňujú prúdenie stvorenia. Vytvorí sa prostredie, ktoré môžeme nazývať aj ÉTEROM. Je životne dôležitý pre človeka, preto že svetelná bytosť sa pri zrode zahniezdi v éteri …

ALTAIR

SVETELNÁ BYTOSŤ – ČLOVEK – SVETELNÁ BRÁNA V spirituálnych kruhoch sa používa veľmi veľa takých pojmov, ktorých význam ani nepoznáme alebo máme o nich len hmlisté predstavy, pretože nemáme s nimi reálne zážitky. Preto len tak „ strieľame“ slová. Ako spirituálne médium a umelkyňa som získala aj také zážitky, ale už niekoľko rokov som to vedome zmenila a odvtedy svojimi …

SIVÁK ENIKŐ ASHA rajzkiállítása/výstava kresieb ROVÁS-Kassa

Mindenkit szeretettel várok a CSILLAGJEGYEK c. misztikus rajzaim kiállítására! 2020.2.4-én, 18 ó kor , ROVÁS Alžbetina ul. 42 , Kassa A rajzok MINDENKINEK és MINDENKIRŐL SZÓL, mert mindenki született valamilyen csillagzat alatt. Szín Vonal Forma Ábra Lélek Levegő Szimbólum Arc Fény Árnyék Hideg Meleg Tűz Víz Jég Nap Őserő A Fénylény aki megjelenik a kétdimenziós …

ÉLET VÍZ

Évezredek óta keresi az emberiség az ÉLET VIZÉT, hisz a víz az élet forrása. Mivel a víz átveszi a környezete rezgéseit, ezért minősége, legyen az hegyi forrás, városi csapi, palackozott, vagy bármilyen tisztító rendszeren szűrt víz, alig támogatja az egészséget /a legjobb minőségű is max. 25 %-ban/. A FORRÁSOK FORRÁSA c. rajzom olyan fénylény, aki …