Tarot Svetla pozostáva z 22 kariet, ako v tarote /preto dostali aj tento názov/. Karty sa podobajú tarotu iba pomenovaním a vo všeobecnom ponímaní, ale v podstate nie sú to karty na veštenie, ale na liečenie.Tarot je iba ich minimálnou súčasťou.

Za kresbami jednotlivých kariet, sú svetelné bytosti s inteligentnými pozitívnymi energiami,ktoré

okamžite začnú pracova, akonáhle sa vytvorí s nimi kontakt /očný,dotykový/. Ich účinnosť je

širokospektrálne, hlavne na fizickej, citovejj, mentálnej, duševnej a duchovnej, aj vtedy, ak o nich nič nevieš. Vedia sa na teba naladiť. Vtedy sú však najúčinnejší v liečení, alebo sa stanú súčasťou nejakej terápie, ak ich poprosíš o spoluprácu a pustíš ich do seba skrátka naladíš sa.

Karty posilňujú, harmonizujú a odblokúvajú tvorivé zvedomenia, Božské plány a výzvy.

Kedže náš život, náše neviditeľné ja /duch,duša ,city a pocity/ sa prejavuje najviac na fyzickej

úrovni , preto karty sa nadmerne zaoberajú telesnými deformáciami, ako ochorenia, energetizovaním a harmonizovaním. Ale hlavne premenou kvality života k lepšiemu, pomocou

zmien v ľudských /pertnerských/ vzťahov, a zmenou všetkého, čo zahrňuje pojem hojnosti./peniaze, oddych, zábava, učenie a i./

Zabespečujú prúdenie životnej energie a naštartovanie spontánneho uzdravenia.

Svetelné bytosti dokážu posilňovať prejav celistvosti v našom vedomí a podvedomí až

do DNA,chromosóm a bunkovej pamäte.

Pomáhajú nastoliť harmonické, celistvé, a šťastné ľudské bytie.

Kresby som kreslila v bdelej meditácii. Nie sú výplodmi mojej fantázie, ale rodili sa pomocou vyššieho duchovného vedenia. V mnohých prípadoch vodítkom boli Božské esencie ľudskej duše.

Sú však aj také, ktoré sa rodili z hudby a z básní. Tak vlastne vytvárajú živý symbolický systém, pochádzajúci z každodenného života človeka.

SVETEĽNY TAROT – KARTY PRAVDY s dnešnými skúsenosťami

Tarot je sám o sebe tisícky rokov zaužívaný systém. Samotné grafické znázornenie kariet ako symbol nevie o nič viac, nemá na viac energiu, sú to len každodenné prostriedky ako vareška na varenie alebo žehlička na žehleniu.

SVETEĽNÝ TAROT – moje karty vznikli z mojich vlastných kresieb, sú to známe prekrásne svetelné bytosti , teda každá kresba má svoj vlastný systém, energiu a silu, fungujú na vysokých vibráciách. Toto zo seba vyžarujú.

Keď vychádzame z názvu: …SVETLO JE NOSITEĽOM NEKONEČNÝCH INFORMÁCII.

TAROT to sú tisícročné vedomosti, ktoré prepožičiavajú jeden základ, sú oporným bodom k jednotlivým kartám k pochopeniu a uspokojeniu ľudskej mysle.

… a PRAVDA je taká, že je to úložisko nekonečných možností.

Grafické úpravy na kartách nemajú nič spoločné s Tarotovou symbolikou, lebo nie sú založené na symboloch, ale sú to prekrásne kresby bytostí, ktoré sú nosičmi informácii v samostatne fungujúcom systéme. S nimi dokáže človek nadviazať kontakt prostredníctvom zraku alebo kontaktu cez póry pokožky. Preto v tom momente, keď sa pozrieš na kartu, hneď sa spustí spolupráca. Toto nezávisí od kresby na karte ale od Tvojho dovolenia prijímať. Od momentu zosúladenia sa, sa deje to čo sa má diať. Tí ľudia ktorí, cítia, vidia, počujú dušou a duchom a funguje u nich intuícia, tí zažívajú prekrásne prúdenia, telesné pocity, duševné stavy. Tieto pocity sú sami o sebe odpoveďami a naznačujú intenzitu zosúladenia sa. Zima alebo aj „nič“ je odpoveď na to, že nedošlo ku spojeniu, nevieš spolupracovať s kartou.

KARTY SVETELNÉHO TAROTU som vytvorila pred desiatimi rokmi. Už aj ich vznik je zaujímavý príbeh. Tak sa zdá, že aj Ja som potrebovala desať rokov sebapoznania , aby som bola vhodná na spoluprácu so Svetelnými bytosťami na kartách. Teraz prišla chvíľa, preto som teraz začala zážitkové osobné rozhovory / workshopy/ , ale v budúcnosti aj s možnosťou online pripojenia.

SVETEĽNY TAROT – KARTY PRAVDY, sa môžu stať tvojimi ozajstnými spoločníkmi, pravdivými pomocníkmi, vedia sa stať liečiteľmi, lebo ťa vedia naladiť na seba /na tvoje vnútorné bytie/ ale aj energiou vedia nabiť tvoje fyzické telo.

V každom prípade dvíhajú tvoju rezonanciu, týmto rozpúšťajú napätie. Od toho sa zlepší tvoj pocit a TVOJ ŽIVOT SA STANE ZDRAVŠÍ A ŠŤADSTNEJŠÍ. Preto sú tieto karty také zvláštne a jedinečné.

ŽIVOT S KARTAMI PRAVDY SVETEĽNÉHO TAROTU JE PREKRÁSNY !

Sivák Enikő ASHA

Voľný preklad: Alžbeta Tóthová

O. BLÁZON.

Na karte Blázna vidieť husľový kľúč, ako objíma sám seba. Podobá sa na osmičku, na znak nekonečna. Teda

symbolizujenekonečnú hru.

Bytosť karty Blázna predstavuje oduševnenie čo korení v odpustení sebe aj iným. Radosť z hry oslobodzuje od strachu.

Otvára cestu zázrakom, neuveritelným a iracionálným dianiam, ktoré naplnia tvoj život životodárnou energiou.

Jeho úlohou je uvolnenie vedomej kontroly, a iných brániaich faktorov.

Posilňuje v nás úspech, zúčastnenie sa niečoho, odvahu, lásku k životu, prijímanie možností na úrovni myšlienok.

Odblokuje tie programy a bloky ktoré prežívame ako nutnosť v každej oblasti nášho života. Zdôrazňuje tie problémy, ktoré

sú spôsobené utláčaním svojho vnútorného dieťaťa, a klamlivymi predstavámi, falošnymi vierami.

Pomáha najsť tú cestu, ktorá je predurčená podľa Božského plánu, po ceste ktorej nájdem sám/sama seba.

Upozorňuje na toxické látky ktoré sa zhromaždili nielen v našom fyzickom tele, ale aj v duševnej a v duchovnej sfére, ďalej

otravné emócie, hrešenie, zlosť, hnev, negativné myšlienky, hádky, prítomnosť konfliktov v našom každodennom živote, ktoré

nám bránia prežívať radosť a blokujú oduševnenosť.

I. MÁG

Na karte Mága je vidieť malé guľky okolo centrálneho zdroja svetla, ako planety okolo slnka. / Nibiru a jeho planety/. Zdroj

svetla, Slnko, ako coordinátor Svetov a planéty, ako myšlienky, ktoré čakajú na svoju realizáciu, a stelesnenie. On, sám je

zdrojom, duchom a jadrom.

Mág je kartou pôvodcu myšlienok.

Jeho úlohou jevytvárať z energie myšlienky výrazy, predstavy, obrazy a tie potom zrealizovať podľa zásad božskéha

stvorenia.

Posilňuje láskavé porozumenie, lebo tým sa čistí duša. Náďejou a vytrvalosťou pomáha stvoriť čistého Ducha ľudstva a

jedinca, /čo je prameň a inak jadro/.

Pomáha vizuálnemu mysleniu a vytvára kreatívne možnosti.

Upozorňuje na odmietanie vedomých výziev / neprijímam hodenú rukavicu/ a odstraňuje ich.

Ku karte Mága patria aj veci súvisiace s písaním, čítaním, učením, učením sa aj iné činnosti týkajúce sa mozgu.

II. KŇAŽNÁ

Na karte Kňažnej je vidieť tvár, resp. polovicu tváre ženy, lebo druhá polovica je ukrytá pod maskou a pod maskou je neznáme. Takto tvoria jednotu: tvár reality, tkorá zobrazuje skutočnosť, a neznámá, hoci aj ireálná skutočnosť. V centre, v oblasti srdca je jedna pravá perla, ktorá symbolizuje čistú dušu.

Kňažná predstavuje intuíciu, čo je vlastne naše úprimné “slovo”, ako náš vnútorný hlas. Oproti nášmu egocentrizmu, ktoré nasleduje pevné a zaužívané vzory. Nedovolí prejaviť sa našej duši, hoci skutočne viesť nás dokáže len naša intuícia.

Jej úlohou je udržiavať zmysel nášho života v čistote. Jemnosťou a láskou učiť dušu, aby sa ľudstvo stalo čistým duchom a svetlom.

Posilňuje v nás sebazáchovu a krásu.

Odblokuje energie, ktoré blokujú našu vieru, odpustenie, bloky na ženských archetypoch / vzor ženskosti/, a

na duševných fázach, a takto vieme ľahšie uzatvárať jednotlivé životné situácie a vieme začať nové v inej kvalite. Pomáha rozohnať pocity viny, samoničivé zábrany a závislosti. Silou lásky zmení disharmonické myšlienky. Na duchovnej úrovni pomocou zosilnenia lásky premení nezdar na úspech, prípadne vytvára aj životné ptíležitosti.

III. CISÁROVNÁ

Karta Cisárovnej zobrazuje gravidnú ženu, z ktorej vyžaruje harmonia. Vo farbách fialovej a ružovej je ako symbol plodnosti a lásky.

Cisárovná je kartou lásky a porozumenia. Vedie nás z neplodnosti do plodnosti.

Jej úlohou je silou liečivej lásky pozastaviť vedomé a podvedomé manipulácie s ženskosťou a s ženskými silami.

Posilňuje pozitívne energie starostlivosti, prijímania a uvedomelosti. Otvára cestu k prameňu vlastnej prasile a k jeho uvedomelému používaniu. Na fizyckej úrovni k nej patria veci súvisiace s kreativitou, s deťmi a s rodinou.

Odblokuje problémy, ktoré súvisia s opaterou detí na duševnej a citovej úrovňi a v súvislosti s rodinou upravuje zaviazanoť, ktorú pociťujeme ako ťarchu.

Upozorňuje na panovačnosť a vládu vedomia, ktoré stoja oproti našim pocitom, hoci práve pomocou citov a pocitov stvorujeme.

IV. CISÁR

Karta Cisára zobrazuje hlavu muža s korunou, ktorá pozostáva z ľudskych figúr v Univerze. Ľudia sú tie duševné esencie, ktoré zostali vonku a nenachádzajú sa v nás. Nemôžu sa zlúčiť so svojim Ja, a takto sú riadené iba svojim egom, čo veľmi sťažuje ich život.

Bytosť Cisára predstavuje Vyššie Ja ako koordinátora vtom zmysle, že dáva smer dosiahnutiam vytýčených cieľov v harmonickom toku života. Vymknuté životné esencie nasmeruje do našeho centra, ktoré v tomto prípade sa nenachádza v našej hlave, ale v srdci a v duši. V skutočnosti samých seba trestáme, keď sa nechávame viesť iba svojim egom a myslou.

Jeho úlohou je teda vyčistiť stotožňovanie sa so sebazničením, aby sme našli svoje centrum.

Posilňuje lásku k životu a podporuje vytýčenie takých cieľov, ktoré sú v súlade s božským plánom, ako s duševnou esenciou života.

Odblokuje tie programy a bloky, ktoré vznikli pri poraneniach hlavy / poranenia mozgu/ , alebo ktoré blokujú tvorivé programovanie, resp. tvorbu ideí. Odblokuje tiež bloky, ktoré sa vytvorili následkom pocitu viny, a odsudzovania, programy s negatívnymi energiami a tiež aj komplex “zachraňovania”. Keď sme bezmocní, uviazli sme v minulosti a nevieme vykročiť smerom k novému životu, vtedy prosme o pomoc Cisára, aby nám vnukol životné príležitosti a myšlienky na uskutočnenie svojich úloh v zmysle čím skorého vykročenia vpred.

Upozorňuje na prítomnosť takých predchádzajúcich životov, ktoré sú prekážkami v prítomnosti.. /Je žiadúce tieto vyčistiť./

V. PÁPEŽ

Karta Pápeža zobrazuje Echnatona, egyptského starovekého faraóna. Pod jeho plášťom, z okolia jeho srdca z jednej brány vyžaruje svetlo. On je strážcom Poriadku v Univerze. Plášť predstavuje negativné myšlienky, ktoré prekrývajú silu lásky. Schody, ktoré vedú ku bráne, symbolizujú kroky z nešťastia vedúcek k odpúšťaniu samému sebe. Vyžarujúce svetlo znamená tok energie lásky, a tok svetla.

Svetelná bytosť Pápeža je kartou lásky k životu, je to duchovný učiteľ. Pripomína, že cielom ducha je spirituálne osvietenie.

Jeho úlohou je dosiahnúť vytýčené ciele pomocou lásky, rozuzlenia konfliktov /hlavne sami so sebou/ a dosiahnutie celistvosti duše, ktorá stratila smer.

Posilňuje pozitívnu rezonanciu cieľa, opatery, uvedomelosti, pochopenia, lásky, a priznania slobody.

Rozuzluje nenávisť, vedomú kontrolu a tie bloky, ktoré zabraňujú prijímaniu najvyššieho dobra. Napravuje zlé fungovnie časopriestoru, aby sa uskutočnilo byť na pravom mieste v pravej chvíli.. /Teraz a tu/. Pretože Pápež je duchovný učitel, podporuje všetko, čo súvisí s učením, vzdelávaním a pedagogickými činnosťami, hlavne keď tieto sú potrebné k dosiahnutiu ciela.

Upozorňuje na to, že z nášho života chýba jemnosť a láska, a že nežijeme v prítomnosti, a preto sa môže stať, že sme

na nesprávnom mieste, v nesprávnom čase /karamboly, poranenia, nezdar/ Upozorňuje ťa, že vykonávaš takú činnosť, ktorá ti je na ťarchu, a zabraňuje duševnému rozvoju. Keď si uviazol/a/ v starom systeme energií, pomáha rozpoznať aktuálnosť premeny.

VI. MILENCI

Karta Milencov znázorňuje siluetu ženy, ktorá predstavuje ženskú energiu a siluetu muža, čo predstavuje mužskú silu. Sú v objatí ohnivej lásky. Oheň predstavuje prasilu a zmeny. Tieto tri energie hýbu človekom, a ich pomer určuje ženu a muža ako ľudské bytosti. Zmena znamená, že zmeníme nezáujem o seba a útek pred sebou.

V skutočnosti karta bytosti Milencov je kartou lásky k sebe,  seba uznania a seba prijatia, lebo láska prostredníctvom hojnosti je zmyslom života.

Úlohou karty je čistiť obetavý prístup k láske v podvedomí, a skrze toho oslobodenie duše.

Odblokuje ego ako prekážku, a všetko čo je zameraná proti vlastnej osobe: sebatrestanie, nenávisť samého seba, sebatrýznenie ,sebaničenie, sebectvo.

Na fyzickej úrovni pomáha riešiť problémy sexuálnych vzťahov a pohlavia, lieči duševné aj fyzické poranenia, ktoré vznikli následkom duševného a fyzického násilia na citovej úrovni, posilnením porozumenia a sebelásky. Na citovej úrovniprostredníctvom myšlienok posilňuje túžbu po hojnosti, úspecha pocit slobody.

Upozorňuje na to, že sa nemáme radi, žijeme nútene a sme bezmocní, nevieme čo je dobré pre nás a čo je zlé, a tak nie sme schopní zmeniť sa.

VII. VOZ

Na karte Voza je vidieť štyri kolesá, ktoré sa rútia dopredu, takto symbolizujúc pokrok. Vznášajúca sa silueta ženy v rukách s hviezdou znamená úspešné dosiahnutie vytýčeného cieľa. Postava ženy symbolizuje nadšenie a hojnosť ako životné možnosti.

Voz je kartou úspechu a činnosti. Zo stavu nezdaru pôsobením činnosti ťa dostane k úspechu.

Úlohou karty je dosiahnutie cieľa pomocou túžby a ambície /cieľom duše je spirituálne osvietenie/ ako hnacími silami.

Robí úpravy tam a vtedy, keď chceme niečo vzdať, odblokuje závislosti, ktoré nás zdržiavajú, a nezdar.

Odstraňuje tie negatívne programy, ktoré vyvierajú z podvedomia ako prekážky, ako napríklad: nenávisť, násilie, krutosť, odmietanie, túžba po pomste, závisť, nezdar a iné.

Upozorňuje na to, že nie sme schopní prijímať dobro, že sa ponižujeme, a tak sme uviazli v nečinnosť.

Na fyzickej úrovni vie pomáhať pri dosiahnutí cieľov v cestovaní, ale vie byť užitočný vo vedení, v dosiahnutí slobody, v osamostatňovaní, v opatere a starostlivosti. Môžeš ho poprosiť o formu energie pochádzajúcu z vyšších sfér, ktoré dosadí do DNA a chromozóm.

VIII. PRAVDA

Na karte Pravdy je vidieť ženskú hlavú, ktorej s vlasmi, prúdiacimi po oboch stranách ako keby objímali dve točivé farebné krútňavy. Celkový pohľad takto dáva štyri krútňavy a dve ženské hlavy / hore a dole /. Hlava na hornej polovici znamená zodpovednosť, ktorú berieme za seba, a dolná znamená skúsenosť. Prvá krútňava je viera vedomej mysle, druhá krútňava je univerzum, tretia je vytrvalosť / ako duševná sila /, a štvrtá je podvedomie. Tieto ako pramene vyživujú úprimné a pravdivé formy myšlienok.

Svetelná bytosť Pravdy je kartou bezhraničných možností súčasnej chvíle.

Jej úlohou je vytvoriť vlastnú identickú /jedinečnú/ osobnosť v toku univerza prostredníctvom vyvíjajúcej sa triezvej vôle a úprimnosti duše.

Odblokuje prekážky získané skúsenosťami a poraneniami, programy a negatívne energie. Odkrýva tie utajené prísahy, ktoré zabraňujú rozpoznaniu skutočnej pravdy. Pomáha mentálnym prejavom.

Upozorňuje na to, že žiješ v klamstve / nedovolím si byť sám/a/ sebou/. Upozorňuje, že chýba porozumenie, na neisté životné kvality a na stotožňovanie sa so skúposťou.

IX: PUSTOVNÍK

Na karte Pustovníka je obraz starého mudrca zahrúženého do seba, umiestneného v gule, kde z vnútra, z malého špirálu v hĺbke duše sa generuje svetlo, ale v pozadí je otvor, ktorý symbolizuje miesto prípadného úniku.

Svetelná bytosť Pustovníka je kartou starostlivosti, z aspektu spirituálneho liečenia svojho ducha a starostlivosti o seba. Druhý aspekt je únik pred egom, hnevom, zlosťou, nenávisťou, zmierením a únik pred negatívnymi emóciami, pohrúžením do seba, pretože tieto odpútajú našu pozornosť od seba. Môže nás vytiahnúť z čiernej diery seba trestania a z poškodenia vlastného zdravia.

Odblokuje bloky ktoré robia prekážky práci, kariére a pochopeniu.

Jeho úlohou je spochybniť terajší stav, životnú situáciu pomocou inteligencie, vôle a tvorivého vedomia, ale keď je to potrebné aj pomocou vzbury.

Na fyzickej úrovni pomáha v každodennom živote tam, kde je dôležitá moc a vláda, napríklad u tých, ktorí sú vo vedúcich funkciách, a takto samozrejme aj v riešení problémov súvisiacich s kariérou, prácou a dosiahnutím vytýčených cieľov. Aktivuje smelosť keď ide a nájdenie správneho smeru.

Podporuje uvedomelé prejavy vedúceho funkcionára. Pustovník je liečiteľ, pomáha pri problémoch hociktorého telesného ústrojenstva. Rozdrvuje samotu, izolovanosť, stratu požehnania ako disharmóniu na každom poli života.

Upozorňuje na to, že sa objavia následky našich zarytých myšlienok, posadnutosti a činov.

X.KOLESO ŠŤASTIA

Na karte Kolesa šťastia z hĺbky púšte sa vyvyšuje jedno oko v zrenici ktorého, ako v zrkadle vidieť ľudskú tvár. Púšť symbolizuje naše neplodné, posadnuté myslenie čo nás po určitom čase zničí. Oko je zrkadlom duše, pozornosť božskej prozreteľnosti, a brána k nášmu slobodnému bytiu s nekonečnými životnými možnosťami.

Koleso šťastia je zásobárňou nekonečného množstva alternatívnych ciest života, kde sa generuje pre mňa tá najlepšia životná cesta s ktorou sa viem najlepšie stotožniť.

Jej úlohou je, že pomocou svetelnej bytosti zosúladiť esencie svojej duše z pohľadu vlastnej prítomnosti /tu a teraz/ s vlastnou skutočnosťou tak, aby som UVIDEL/A/ pravdu. Čím vyššia je rezonancia môjho duševného vedomia, tým lepšie výsledky sa môžu očakávať. Šťastie prežívajme ako stav veselosti, oduševnenia a radosti. Tento stav môžeme dosiahnuť tak, /a v tom vie pomáhať svetelná bytosť Kolesa šťastia/ že oslobodzuje stavy posadnutosti, odmietnutia, hnevu, apatie, vzájomnej závislosti, stavy nanútené a nemilosrdné.

Zosúladí výzvy na fyzickej, mentálnej, citovej, duševnej a duchovnej úrovni /ako životné úlohy/ a dáva smer zmenám, ktoré v danej životnej situácii prinášajú rozuzlenie problému na základe Božského plánu. Toto všeobecne prichádza náhle, ale vždy oslobodzuje. Nastane premena odmietnutia na úprimnosť, ľahostajnosti na veselosť, premena hnevu a zlosti na radosť a nutnosť na slobodu atd.

Upozorňuje na to, že svoju posadnutosť si posilňujeme myšlienkami a tým si bránime v slobodnom bytí. Dostali sme sa do zakliateho kruhu, z ktorého nevieme uniknúť.

XI. SILA

Na karte Sily je vidieť horiacu postavu ženy, z rúk ktorej vyžaruje energia.

Svetelná bytosť Sily predstavuje prasilu, ktorá znamená túžbu po prežití zmyslu života.

Jej úlohou je zastúpiť strach zo života a seba trestanie, životnou silou, aby sa duša čistila.

Odblokuje bloky, ktoré zabraňujú toku životnej energie. Negatívnymi energiami zachádza ako s vírusmi, a tak môže zničiť nežiaduci, zdravie poškodzujúci vplyv nenávisti a hnevu.

Upozorňuje na to, že „došiel čerství vzduch, dusím sa „ pasívne s horkosťou žijem svoj život. Mám už všetkého dosť.

Na fyzickej úrovni podporuje všetko čo súvisí s fyzickým telom a s pohybom. Je schopná zvyšovať telesné a duševné výkony a posilniť ich.

XII. VISELEC

Na karte Viselca je postava visiaca hlavou dolu . Je v protikladnej pozícii od svojho prameňa. Celkom inak, protikladne vidí Svet, aj sám/a/ seba. Je zviazaný. Je zatvrdnutý. Nečinný.

Karta svetelnej bytosti Viselca je kartou Viery. Viera je sila pokory voči univerzu.

Jej úlohou je premena uvedomelosti pomocou pochopenia, smelosti, upustenia, nezáujmu a navodenia túžby duše po osvietení a prečistenia denne nahromadených negatívnych energií.

Pomáha, keď si stratil/a/ svoju vieru, alebo si ju vôbec ani neskúsil/a/, lebo chamtivosť a myšlienky „podržať všetko pre seba“ ťa viedli do stavu sebatrestania a apatie. Karta ťa v týchto prípadoch silne nakopne, aby ťa vytiahla z horkosti, z utrpenia, neistôt, z pocitu zrady a zadubenosti.

Pomáha pomocou nástrojov rozvoja svojej osobnosti na ceste lásky, lásky k sebe a tolerancie prežívať Vieru.

Upozorňuje na nízke sebahodnotenie, čo pramení z nenávisti života, na chýbajúce odpustenie a na zlyhanie.

Odblokuje tie bloky, ktoré zabraňujú pôsobeniu ambície a ktoré súvisia s nespravodlivosťou a sebatrestaním.

XIII. SMRŤ

Na karte Smrti vetva bieleho stromu siaha do oka vlka, čo tvorí tienistú stránku mužskej tváre. Symbolizuje, že skrze nádeje /biela vetva/ sa transformujú strachy, následkom čoho uvidíme svoju podstatu.

Karta Smrti je kartou premeny, transformácie, prechodu z jednej kvality do druhej, prechodu z terajšej životnej kvality do cieľavedomej.

Jej úlohou je odkrývať klamstvá /hlavne sebaklam/, odkrývať strachy a vyčistiť pocity. Nádej je prítomná ako vytrvalosť, aby sme neutekali pred strachmi, ale s vytrvalosťou sme sa postavili proti nim, resp. ich prepustili.

Rozpúšťa frustráciu, bezmocnosť, seba ničenie, nenávisť voči mužom a ženám, nenávisť k životu. V každodennom živote pomáha hlavne v oblasti kariéry, práce ,financií a príjmov.

Kariéra: pomáha v uvedomení tvorivého programovania. Odreže cestu úniku od strachov a otravnej hanby. Postaví nás zoči-voči k ním a tak poskytuje nové riešenia.

Práca: naladí nás na prácu, ktorá je oslobodzujúca, krásna a naplňuje ťa.

Peniaze: pomáha pri upúšťaní chamtivosti.

Príjmy: vyzdvihne tvoju osobnú úplnosť a vytrvalosť na vyššiu úroveň.

Upozorňuje na zábrany citových prejavov , ale aj na prítomnosť nespravodlivosti, nešťastia, depresie a nezdaru v tvojom živote.

XIV. MIERA

Na karte Miery na oceáne podvedomia veľké plachty viery odnášajú čln života smerom k brehu, resp. k cieľu kde slnko je už nad horizontom, čo je znakom uznania. Miera je ako rovnica v matematike. Poznané skutočnosti /viera, život/ závisia od neznámych činiteľov, v tomto prípade sily vetra- duchovného vedenia. Akou mierou fúka, takou mierou napreduješ. Čím čistejšie počujeme šepkanie vetra- duchovného vedenia /VIERY/ o to je silnejšie. Potrebujeme už len trpezlivosť, aby sme mohli vyčkať pristátie.

Svetelná bytosť Miery je teda kartou trpezlivosti, z aspektu viery v duchovnom vedení.

Jej úlohou je vedome odstraňovať z podvedomia vyvierajúce negatívne energie, bloky, programy, aby tie neprekážali prúdu života a toku duševných esencií. Keď sa už náhodou tieto procesy začali, zmierňuje ich ničivé účinky.

Prelomí také životné situácie, ktoré sa opakujú stále dokola /letargia, depresia/. Zdvihne úroveň rezonancie pasívnych životných situácií a tým sa rozhýbu zo zatvrdnutosti.

Upozorňuje na to, že chýba viera a preto môže nastať hrozba beznádeje a bezmocnosti.

XV. DIABOL

Na karte Diabla je vidieť zo spodného zorného uhla hlavu muža, ktorý má baranie rohy. Preto spodný zorný uhol, aby bola silnejšia túžba a ťažná sila ambície. Z hrude však ženská postava, na mieste srdca, energiou lásky prelomí skamenený povrch strachu a obáv. Formálne je to ANKH /egyptský kríž s rúčkou/, čo je symbolom života ale aj moci a vlády.

Diabol je kartou vedomej kontroly, lebo sebakontrolou zadržiava naše pudy. Preformuje negatívne energie ega, zmierenia, hriešnosti, pomstychtivosti na pozitívne energie pochopenia, súcitu, obetavosti a uvedomelosti. Sebazáchovu, peniaze a príjmynaplní životnou energiou, aby posilnením týchto pomáhala dosiahnuť pohodu, pohodlie, materiálne zabezpečenie, hojnosť a bohatstvo.

Jej úlohou je vyzdvihnúť každý aspekt nášho života na najvyššiu úroveň rezonancie lásky.

Upozorňuje na tie aspekty, ktoré nezbadáme, ktorým sa nevieme postaviť zoči-voči, spred ktorých sa snažíme ujsť ako sú napríklad: klamstvo, odpustenie sám/a/ sebe, sebaobviňovanie, chamtivosť, sebaničenie, sebaobmedzobvanie atď.

XVI. VEŽA

Na karte Veže je vidieť sedem veží, ktoré sa rúcajú jedna za druhou, čo symbolizuje zrútenie vzájomných závislostí. Z prvej veže jedno oko-vedomá myseľ sa díva na nás s nádejou. Zrkadlový obraz nie je totožný, lebo vychádzajúce slnko žiari v svetle znovuzrodenia, teda predvída nový začiatok.

Veža je bytosťou vývoja. Veža z pohľadu vývoja duše, symbolizuje systém a jeho stav. Vtedy prichádza keď nás riadi strach a nieláska. Zasiahne ťa obrovskou silou, zrútením, ako „blesk z jasného neba“ keď ti odhalí tvoje strachy,/ako keď sa veža zrúca/. V skutočnosti pripravuje cestu: vysloveniu pravdy, úprimnosti, nádeje, slobody, dôvere a uvedomelosti hlavne voči sebe.

Základom systému je úprimnosť a pochopenie. Ich hlavné aspekty sú časopriestor, božský plán, a tvorivé energie:

 • ak nie je ochota pre pustenie starého a minulosti
 • ak zneužívaš pozitívne energie v procese tvorby /napr. generovanie nadávok , negatívnych myšlienok, negatívnych emócií,/
 • ak nesleduješ božský plán
 • ak chybne funguje energia časopriestoru / nie si tu a teraz,uviazol si v minulosti a v budúcnosti/
 • ak si pod vplyvom negatívnych energií / diabolské, démonické sily/.

Ak sa to všetko pozbiera a scelí sa do jedného komplexného problému, systém sa rozpadne, veža sa zrúti. Len potom sa môže začať novostavba.

Karta Veže ťa upozorňuje na prítomnosť bezmocnosti, planých túžieb, depresie, frustrácie, pochybností, beznádeje, sebaničenia a sebaobmedzovania v tvojom živote. V skutočnosti rozdrví strach z vystúpenia z týchto negatívnych energií.Preto spôsobuje rozpad systému, lebo už aj tak je nefunkčný.

XVII. HVIEZDA

Na karte Hviezdy jepávie dievča, ktoré ukazujesvoju charismu, svoju dôstojnosť s nesmrtelnosťou hviezdy.

Karta Hviezdy je bytosťousebaúcty a Božskej liečby /samoliečby/ duše .

Jej úlohou je: dosiahnutie osobnej celistvosti prostredníctvom krásy, zmeniť prejavy sebaúcty presiaknutím energiou srdca.

Pomáha pri liečení každej choroby ale aj v dosiahnutí kondície a osobnej celistvosti a pri relaxácii. Na tvoju žiadosť upraví v aure sídliace bytosti a negatívne enrgie a upraví aj prítomné predchádzajúce životy.

Prečistí vedomú konfrontáciu s disharmonickými osobnými vecami , aby si sa stal /a/ schopným /ou/ prijímať Božské plány.

Upozprňuje na egocentrizmus, čo bráni prospešnosti a tak aj prijatiu božského plánu.

XVIII. MESIAC

Na karte Mesiaca v mesiaci stojí žena / ako symbol ženskosti/, ktorá je schopná stáť aj samostatne, hoci na hrote ihly, sebaisto, aj napriek všetkým tieňom.

Mesiac je bytosťousebaistoty.

Posilní liečivé energie, ochotu podporiť, vytrvalosť a dostane ťa z neistôt.

Jej úlohou je pomocou odpustenia čistiť ducha pošpineného sebaničením a nezdarom, aby sa mohol naštartovať a plynule prúdil tok života.

Jediným spirituálnym kopnutím odstráni sebaničenie a nezdar, ktoré pramenia v neistote, úzkosti a v pochybnostiach.

Upozorňuje na útek pred zodpovednosťou, na prítomnosť nepravej viery, ale aj na prítomnosť satanistických a démonických síl, ktoré dokáže tiež odstrániť, ak ju poprosíš.Mesiac lieči tak, že odstráni koreňové príčiny problémov, a tak posilňuje tvorivé energie.

XIX. SLNKO

KartaSlnka je ožiarená plamennými jazykmi zdôrazňujúc lásku k životu. V žiariacom slnku štyri krásne postavy žienoblietajú jadro. Ženy symbolizujú podvedomie, vedomú myseľ, vyššie ja a ducha v harmonickomsúlade.

Bytost Slnka jekartou hojnosti, v zmysle nekonečných možností. Dostane ťa na vyššiu úroveň rezonancie, a tak ťa prešvihne na slnečnú stránku života. Podporuje kreatívnu účasť v „živote“.

Jej úlohou je Božskou liečbou zabezpečiť túžbu duše za zázrakmi, ktoré spôsobujú radosť.

Rozdrví skryté prísahy, ktoré zabraňujú toku energií, ktoré sú nutné k stotožňovaniu sa s Hojnosťou. Zmierením pošpinená duša nedokáže sa stotožňovať s Božským plánom, lebo sa nevie postaviť za seba, a tak sa dostane do moci letargie, nešťastia, nedôstojnosti a nezdaru. V týchto prípadoch vie zvyšovaťrezonanciu životnej energie, tvorivej sily a pozitívnych energií.

Upozorňuje ťa na vzniknutú nevedomosť v tvojom podvedomí, krátkozrakosť, na nedostatok slobody a starostlivosti /hlavne ohľadne seba/, ďalej na prítomnosť teroru, opustenosti a úniku pred skutočnosťou.

XX. POSLEDNÝ SÚD

Na karte Posledného súdu sa krížia roviny rôznych dimenzií. Signalizujú, že nič nie je večné a stále, ale všetko sa neustále mení. Pri nohách ukrižovaného muža sa modlí jedna žena, zdôrazňujúc zmysel života a symbolizujúc poslednú kapitolu Posledného súdu /karmy/ pred novým začiatkom.

Posledný súd jekartou duševného pokoja, kedy nastane vyslobodenie z moci súdenia, z karmických a predurčených dianí

v ktorých sme verili ako v odsúdení / posledný súd, ukončenie / . Toto je posledná stanica pred znovuzrodením.

Posilňuje odvahu, pomocou ktorej rýchlejšie sa dostaneš cez tieto diania. Svetelná bytosť Posledného súdu uskutočňuje takú harmonizáciu mozgu, skrze čoho sa staneš znovu samým sebou, dostaneš naspäť riadenie svojho života /ak chceš/ a svoj duchovný sluch.

Pomáha ti pri odpúšťaní sám/a/ sebe av tom, aby si sa počul.

Jej úlohou je otvoriť každého pre prijímanie hlavného dobra. Premení túžbu po utrpení na oduševnenosť a šťastie.

Rozdrví obavy a skutočnosti, ktoré vyvolajú sebatrýznenie.

Upozorňuje na to, že si stratil/a/ zmysel svojho života a radšej sa obetuješ, než by si sa postavil sám/a/ za seba. Dávaš cestu pre závisťou, chamtivosťou, /hlavne čo sa týka lásky / a radšej ujdeš akoby si prijal/a/ pomoc /spirituálnu/ duchovného sveta postavil/a/ sa zoči-voči tým všetkým.

XXI. SVET

Na karteSveta je vidieť ľudí v opracovanom diamante. Toto je diamantové bytie s maximálnou krásou, čistotou, ŠŤASTÍM.

Svetelná bytosť Sveta je kartou šťastia, čistej krásy, čo znamená pre nás to najhlavnejšiedobro.

Úlohou Sveta je pomáhaťudržiavať svoju dušu v čistote tak, že podporuje pokoru, obetavosť a hojnosť, aby si našiel/a/ svoje skutočné Ja.

Posilňuje smelosť, starostlivosť, úplnosť a silu.

Upravuje duchovnépovery a deformácie na DNA a chromozómach.

Upozornenia nie sú.

45 komentárov

 1. Soós Angéla hovorí:

  Szia Enikő!

  Jajj, a HALÁL kártyát húztam. Tudom, nem halál jelez, hanem változást, de akkor is durva.

  üdv
  Angéla

 2. Sivák Enikő hovorí:

  Drága Angéla,ennek örülni kell,mert ez a kártya tud a legjobban segíteni Neked a jelenlegi nagy változásokban.

 3. Sivák Enikő hovorí:

  Köszönöm, hogy megtiszteltél a jelenléteddel

 4. Sivák Enikő hovorí:

  csak fel a fejjel,nagyon jó tanácsokat tud az adni

 5. Kelemen Anikó hovorí:

  Szia Enikő!

  Az Akasztott ember kártyát húztam.
  Ez vajon mit üzen,amikor éppen mostanában lett vége a párkapcsolatomnak?

 6. Szép Tibor hovorí:

  Szia Enikő!
  Nagyszerűek a kártyák,próbaképpen az igazság kártyáját sikerült kihúznom.
  Köszönöm!

 7. "Ardentis" Szép Tibor hovorí:

  A remete lapot húztam…ez is tetszik.Köszönöm!

 8. Sivák Enikő hovorí:

  Akkor már készen vagy a jó befogadására

 9. Sivák Enikő hovorí:

  Örülök,hogy tetszik

 10. Sivák Enikő hovorí:

  Azt üzeni,hogy végre lehetőséged van elmozdulni az állóvízből..ha elég erős a HIted.

 11. Senková Mária hovorí:

  Kedves Eniko!
  A Fény tarot nagyon szép. A Csillag lapot huztam. Szeretettel koszonom és minden jó kívánok.

 12. Sivák Enikő hovorí:

  Köszönöm,hogy megtiszteltél látogatásoddal…hát a akkor a csillag kisérjen utadon

 13. Péter Anikó hovorí:

  Kedves Enikő!
  A Főpap kártyát húztam, biztosan nem véletlenül találtam most meg az oldaladat…Csodaszépek a kártyák és a képeid.

 14. Sivák Enikő hovorí:

  Köszönöm, minél gyakrabban használod őket annál többet tudnak Neked segíteni.Örülök,hogy megérkeztünk egymás életébe

 15. Porczel Ágnes hovorí:

  Szia Enikő !
  Az Ördögöt, majd a Diadalszekeret, végül a Holdat húztam.
  Vajon miért pont ezeket ? Mit jelenthetnek?
  (Egyébként minden alkalommal elvarázsolnak a rajzaid 🙂

 16. Sivák Enikő hovorí:

  Drága Ági, az attól függ mi volt a kérdés. Ha pedig nem volt kérdés,akkor összeolvasnám a 3 kártyát úgy, hogy a jelen élethelyzetet mutatja az Ördög, majd a Diadalszekér felé tart és a végeredményt a Hold mutatja.Imádom az ÖRDÖGÖT,mert az emberek teljesen félreértelmezik, holott egyfolytában azon dolgozik, hogy eléd tárja az eldugott kísértéseket, amik mellékvágányra visznek és azon mesterkedik,hogy az élet minden területén segítsen és a lehető legmagasabb rezgésszintre juttasson.Áttöri még a legkeményebb rögeszméket is. A Diadalszekér garantálja a sikert, de az akadályok legyőzésével, illetve pont ebben tud segíteni. Viszont ha az ember nagy sikert ér el, magára vonja a sötét erők figyelmét is…az irigységet, kapzsiságot stb.ezért ő abban tud segíteni, hogy a legsötétebb árnyak ellenére is magabiztosan megállj, akár féllábon is.

  ölellek

 17. Sándor Gertrud hovorí:

  Kedves Enikő! Segítségre lenne szükségem!
  Kérem, hogy a mailon szíveskedjen megkeresni.

  Köszönettel: Gertrud

 18. Szné S. Magdolna hovorí:

  Az ördög lapot húztam. Köszönöm.

 19. Szabó István hovorí:

  Kedves Enikő!

  Három lapot húztam. Sorrendben: Torony, Szerencsekerék, Császárnő.
  Mit jelenthet?
  Köszönettel:
  István

 20. Lengyel Kati hovorí:

  Kedves Enikó!
  A Torony, az Erő és a Főpap kártyákat húztam. Kérlek szépen értelmezd nekem, mit is jelentenek ezek összesítve. Nagyon köszönöm segítségedet.
  Csodásak a kártyák, könnyeimet törölgetem még most is.
  Kérdésem még, hogy miként tudnál a fiam gondjain segíteni, mert nagyon nagy szükséges lenne rá. A rajzra gondolok, amit a hozzád forduló kaphat, és segíti őt a további életútján.
  Köszönöm előre is válaszodat.

 21. Lengyel Kati hovorí:

  Nagyon köszönöm a válaszodat. Csodás élmény volt a kártyákat látni és olvasni.

 22. Lintallér Krisztina hovorí:

  Kedves Enikő

  A tarot kártyán a Császárnőt húztam…..
  40 éves vagyok és gyermeket szeretnék ez a kártya lap jót jelent nekem?

  Gyönyörűek a munkái.

  Üdvözlettel: Krisztina

 23. Pappné Kristóf Ilona hovorí:

  Segitségét szeretném kérni. Szeretnék Önnel személyese találkozni,ha lehetséges.Kérem ha van rá esélem közölje velem,hogy hol és mikor.Köszönettel.Pappné

 24. Varga Márta hovorí:

  Kedves Enikő!

  Ma a Kiskegyed újságon keresztül találtam rád, hát nagyon örülök neki! Húztam is két lapot a Főpap, és a Főpapnő, még ismerkedem velük, de nagyon tetszik. Nagyon szépek a rajzaid, Gratulálok.
  Saját használatra hogyan lehet hozzájutni a kártyákhoz, vagy csak egyhez ami nálam van,és segít?

 25. Horváth -H.Zsanett hovorí:

  Kedves Anikó!
  A Mágus majd a Csillag lapot húztam.Köszönöm!

 26. Márta hovorí:

  Kedves Enikő !
  A Világ-lapot húztam. Óriási megkönnyebbülés ez most nekem, valahogy úgy érzem, hogy most jó helyen vagyok, jó dolgok történnek bennem és körülöttem és jó irányban megyek.
  Nagyon köszönöm.
  Gyönyörűek a lapok!
  Szeretettel
  Márta

 27. Sivák Enikő hovorí:

  Nagyon boldog vagyok,köszönöm,hogy itt jártál

 28. Sivák Enikő hovorí:

  Én IMÁDOM az ördök kártyát

 29. Sivák Enikő hovorí:

  Nem tudom mi lehetett a válasz,de a Torony figyelmeztet arra,hogy valami már nem működik ezért előbb el kell engedni a régit,illetve a torony éppen a régi összeomlasztásában tud segíteni,hogy valmi újat lehessen kezdeni.A szerencsekerék ennek a gondolatnak a folytatása,hogy a rögeszméidet kell elengedned,mert csak rajtad függ merre fordul a szerencséd.Ha maradsz a réginél akkor egyszercsak a sivatagban találod magad a semmi közepén,de ha hallgatsz a tanácsra és tudsz változtatni, akkor megkapod a CSÁSZÁRNŐT,ami a termékenységet jelenti, a harmóniát családi békét, stb.

 30. Sivák Enikő hovorí:

  Drága Krisztina,mindig minden kártya jót jelent,mert utat mutat.EBBEN AZ ESETBEN azt is jelentheti,hogy óriási kihívás számodra az anyaság és az is igaz,hogy a meddőségből a termékenységbe vezet,bár én 40 évesen azért biztosan nem egy kártyára bíznám a gyermekvállalást,viszont,látod hozzám vezetett és én azt tudom mondani,hogy több hozzád hasonló esetem is volt már és ezidáig minden baba megszületett.A blogomban is találsz erről írást a JÚLIA TOLLÁBÓL cím alatt.Ha komolyabb segítséget szeretnél,hívj fel 0630/7244443

 31. Sivák Enikő hovorí:

  Csak egy telefonhívás szükséges…0630/7244443.Szeretettel Várom a jelentkezését

 32. Tömböly László hovorí:

  Kedves Enikő a Napot huztam. ez jó,?

 33. Sivák Enikő hovorí:

  MINDIG minden válasz jó,mert az adott pillanatban, esetleg az adott kérdésre utat mutat, el kell olvasni mit jelent, miben tud segíteni

 34. Sivák Enikő hovorí:

  Örülök,hogy itt jártál

 35. Sivák Enikő hovorí:

  Kedves Gabi a jelentésüket a honlapomon el tudod olvasni a Fény tarot részben.Az a jó amikor magad jössz rá és át érzed,neked mit mondanak a kártyák

 36. Sivák Enikő hovorí:

  Az egész paklit nálam meg tudod rendelni csak írj egy emailt,vagy hívj fel telefonon

 37. Sivák Enikő hovorí:

  Kedves KATI NAGYON ÖRÜLÖK,hogy ide tévedtél a honlapomra,de ezeket a dolgokat inkább telefonban beszéljük meg.

 38. G. Kovács Sándor istván hovorí:

  Kedves Enikő!
  A Filozófusok parkjánál való találkozásunk óta most értem ide. A műveid, az alkotásaid, és a lényed alapján egyszerűen a csodálóddá váltam. Öröm tölti el a szívemet, a lelkemet, hogy újra egymásra találtunk! 🙂 Gratulálok a munkásságodhoz, a kitartásodhoz és a megérdemelt sikereidnek ! Ott a Napot húztam. Ma itt és most-ban az Erőt és a Végítéletet. Köszönöm! De nagyon!
  ÁLDÁS ÁLDÁS ÁLDÁS a Lényedre, a Létedre, a tevékenységedre!
  Szeretettel: Sándor

 39. Sivák Enikő hovorí:

  Ha tudok valamiben segíteni a tel számom 0630/7244443

 40. Sivák Enikő hovorí:

  Ezer örömmel segítek a tel számom 0630/7244443

 41. Sivák Enikő hovorí:

  Nagyon szépen köszönöm,és remélem gyakran látogatsz majd ide.

 42. Bánfai Józsefné Marika hovorí:

  Kedves Enikő!
  Az ördögöt húztam először,majd a napot.Mit jelentenek?

 43. Sivák Enikő hovorí:

  Köszönöm ,hogy itt jártál,a honlapomon találsz leírást a kártyákról a Fény tarot részben

 44. Ica hovorí:

  Szia Enikő! Ölellek 🤗
  Az Igazság lapot húztam. Kérdést nem tettemfel. Felemelő érzés volt olvasni. Köszönöm 🙏🥰

 45. Sivák Enikő hovorí:

  Kedves Ica,nagyon boldog vagyok hogy ílyen pozitívan hatott rád ez a kártya.Hát gondolj csak bele milyen lehet,amikor a kezedbe veszed az egész paklit és sorra átérzed egyiket a másik után.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 16 =