Tancujúci v Priestore Svetla
Tancovanie v Priestore Svetla je jedna výnimočná príležitosť získať skúsenosť tela,
ducha, naučeného vedomia a stavu duše. Prostredníctvom mojich kresieb
SVETELNÝCH BYTOSTÍ SA DVÍHA PRIESTOR NA VEĽMI VYSOKÚ
REZONANCIU. PRETO SA VŽDY DEJE TO, ČO SA MÁ UDIAŤ.
So zatvorenými očami sa vieš odovzdať svojim pohybom, skutočným pocitom, aj
keď ťa zafixované podvedomé každodenné pohyby vedia zatlačiť do slučky, ale
v Priestore Svetla sa uvoľnia tieto nízke rezonancie, napätia, telo sa začne cítiť
lepšie lebo sa môže pohybovať, tancovať. Začne sa jedno potešujúce prúdenie
a kým sa skončí tanec, nastane povznášajúci stav, aj duch a duša sa uvoľnia čo sa
neskončí v Priestore Svetla, lebo keď všetko vychádza z nás a všetko sa k nám
vracia, tak sa aj v tvojom každodennom živote objavia tieto pohyby. Zmení sa tvoj
život.
S láskou očakávam všetkých , ktorí chcete bližšie spoznať svoju OZAJSTNÚ
VNÚTORNÚ BYTOSŤ. V tanci sa prejaví všetko, čo so sebou vláčiš, čo pre Teba
nie je dobré, ale na konci procesu MȎŽEŠ MAŤ SKÚSENOSŤ
ŠŤASTNEJŠIEHO BYTIA.
Táto terapia zvyčajne trvá 4 hodiny a môže sa jej zúčastniť max. 8 osôb. Preto
zakaždým keď chceš prísť, je potrebné sa vopred zahlásiť:
messenger: Sivák Enikő
enikosivak@gmail.com
+3630/7244443

Cena terapie je 25 €/osobu
Je možná aj individuálna terapia, ale v tom prípade je potrebné vopred dohodnúť
termín. Dĺžka terapie 60-120 min. cena 60 €/osobu.

https://www.facebook.com/F%C3%A9ny-T%C3%A9rben-
T%C3%A1ncol%C3%B3-113209550508478