Tie kresby sú zaradené pod menom Koreňovej čakry, ktoré vo svojej farebnej palete majú červenú farbu, a rezonančne korene zemského bytia, vyjadrujú bezpečnosť hmotnej stability, /sú vyjadrené aj v úplne inom farebnom prevedení/. Väčšina z nich sa prejavuje vo forme rastliny alebo sú naozaj prítomné korene, vyjadrujúce podstatu pevného bodu života.