Kresby Znamení zverokruhu sú cestovaním do nášho vnútra, spojenia duše a ducha z rôznych aspektov. Sú vyjadrením celistvosti. Posilňujúc príležitosť odosobneného prijatia intuície.

ALTAIR-OROL

ALTAIR

SVETELNÁ BYTOSŤ – ČLOVEK – SVETELNÁ BRÁNA

V spirituálnych kruhoch sa používa veľmi veľa takých pojmov, ktorých význam ani nepoznáme alebo máme o nich len hmlisté predstavy, pretože nemáme s nimi reálne zážitky. Preto len tak „ strieľame“ slová. Ako spirituálne médium a umelkyňa som získala aj také zážitky, ale už niekoľko rokov som to vedome zmenila a odvtedy svojimi fyzickými zážitkami rozširujem svoje poznatky. Teraz to už ináč vidím, kreslím a  zažívam spirituálne dianie.

Ľudské bytie je jedna pekná harmonická jednota, ktorá obsahuje fyzické, duchovné a duševné časti. Aké skúsenosti má človek o svete, teda akú vedomosť má človek o svojom živote, taká bude jeho realita, lebo všetko z neho vychádza a k nemu sa vracia. Nie je to inak ani v spirituálnom svetekde sa mystifikujú „svetelné bytosti, svetelné brány“. Nie sú to javy mimo nás.

V každom človeku je jedna svetelná bytosť, ktorá v sebe nosí všetky naše dispozície života. Je teda dokonaná. ŽIAĽ počas nášho života sa na nás ukladajú zakotvenia, schémy ktoré nasledujeme a ktoré sme kopírovali z nášho okolia, zatienia naše svetelné bytosti, a tak sa čoraz viac oddialime od samých seba. Cítime sa stále horšie vo svojej koži, stávame sa viac nešťastnými, depresívnymi, chorými, ničotnými. Vtedy je pozornosť človeka zameraná na problémy, nešťastia, strachy, bolesti, teda tieto posilňujú ateda tieto sa realizujú. Spustí sa sebetrestanie a sebeničenie, nevážime si samých seba. Ani nevieme, že máme vlastnú silu a tak očakávame zmenu od nejakých vonkajších síl. Tieto napätia sa zhromaždia a v nejakej forme vybuchnú, aby sme samých seba oslobodili od tlaku. Mnoho krát to zažijeme ako bolestivé fyzické, duševné traumy so stratami. Takto sa ale zrušia nízke, disharmonické rezonancie, uľaví sa nám, lebo sa dostávame do vyšších rezonancií. Spustí sa spontánne uzdravenie, cítime sa lepšie PRETOŽE LEN V TOMTO STAVE VIEME PRIJAŤ SVETLO A NECHAŤ PRÚDIŤ ENERGIE. Keď vedome obrátime svoju pozornosť na seba a posilňujeme našou pozornosťou tie myšlienky ktoré v našom tele vyvolávajú dobrý pocit, po nejakom čase sa staneme šťastnými. Takto sa vie naše fyzické telo spojiť s našim duchom a dušou ako zdrojom nášho bytia. ZAČNEME ŽIARIŤ, LEBO RASTIE NAŠA ENERGIA A INTENZITA NAŠEJ SILY. Je to také ako keby sme prekročili svoj vlastný tieň, teda bránu, kde na druhej strane svieti slnko, je svetlo. MY SME SVETELNÉ BRÁNY. Keď sa čoraz viac ľudí stane vedomými a zdvihne sa ich rezonancia, tak sa SVETELNÁ BRÁNA objaví aj v kolektívnom vedomí., teda prejaví sa už silnejšie. Toto pociťuje v tomto momente ľudstvo. Staré vedomie sa zrúti, pochová pod seba strachy, bolesti a disharmonické rezonancie. Stará paradigma prejde do NOVEJ PARADIGMY, teda ZRODÍ SA NOVÁ.

U mňa sa zrodila čarovná svetelná bytosť aby posilnila a urýchlila nový zrod. On je ALTAIR, najjasnejšia hviezda súhvezdia ORLA. Má takú silu, ktorú esenciálne v sebe nosí 50 svetelných bytostí v tejto kvalite. Títo ľudia sú veľmi silnými, vedomými bránami. Vedia sa odovzdať INTUÍCII. DEJE SA PROSTREDNÍCTRVOM NICH TO, ČO SA MÁ STAŤ. Ale ani obyčajný človek nemusí teraz robiť nič, len obdivovať ALTAIRA, zladiť sa s jeho prekrásnou rezonanciou. Precíťme a prijmime do seba jeho SVETLO.

KEĎ TÝMTO UROBÍM SEBA LEPŠIEHO, KRAJŠIEHO, ŽIARIVEJŠIEHO, ŠŤASTNEJŠIEHO, TAK SOM UROBIL VŠETKO, ABY SOM PODPORIL ZNOVUZRODENIE BYTIA NA ZEMI.

VEĎ VŠETKO VYCHÁDZA ZO MŇA A KU MNE SA VRACIA!

Sivák Enikő ASHA

Preklad: Alžbeta Pástorová