0.BOLOND

A Bolond kártyáján egy önmagát ölelő violinkulcs látható, ami a zene a játék kezdetét jelenti. Hasonlít a 8-asra a végtelen jelére. Tehát
a végtelen játékot jelképezi.

A Bolond kártya fénylénye a lelkesedést képviseli, ami az önmagunk és másoknak való megbocsátásából és elfogadásából fakad. A
játékban lelt öröm felszabadít a félelmek alól. Utat nyit a csodáknak, a hihetetlen és irracionális történéseknek, amik fellendítik az
életedet és feltöltenek életenergiával.
Feladata: A tudatos kontroll és bármilyen korlátozó tényezők feloldása,
Erősíti bennünk a sikert, valamiben való részvételt, a bátorságot, az életszeretetet, a lehetőségek befogadását gondolati szinten.
Oldja azokat a blokkokat és programokat, amelyeket a hétköznapi élet bármely területén mint kényszert élünk meg. Kihangsúlyozza
azokat a problémákat, amelyeket a bennünk lévő gyermek elfojtása és a magunkra vett tévhitek okoznak. Oldja ezeket a blokkokat és
problémákat.
Segít megtalálni és feltárni azt az utat, amely számodra az Isteni terv alapján a legjobb és ahol megtalálod önmagad.
Figyelmeztet a méreganyagok felgyülemlésére mint testi, mint lelki szinten, továbbá a mérgező indulatok, káromkodás, negatív
gondolatok, harag, veszekedés, konfliktusok jelenlétére a hétköznapi életünkben, amik eltávolítanak
minket az örömtől és blokkolják a lelkesedést.

A saját utamat járom, önmagam vagyok.

1.MÁGUS

A Mágus lapján egy központi fényforrást körülvevő, apró gömbök láthatók, mint egy nap körül a bolygók./A Nibiru és planétái/ A
fényforrás, Világokat irányító és koordináló nap, és a bolygók, mint gondolatok, amik arra várnak, hogy realizálódjanak, formát öltsenek,
megvalósuljanak. Ő maga a forrás, a szellem, a MAG.
A Mágus a gondolat eredetének a lapja.
Feladata: A pozitív és negatív energiákat gondolatokká, kifejezésekké, elképzelésekké, képekké alakítani
és megteremteni, megvalósítani azokat a teremtés alapelvei szerint.
Erősíti a szeretetteljes megértést, mert ezzel tisztul a lélek. A reménnyel és a kitartással pedig segít megteremteni az emberiség tiszta
szellemét, személyre szólóan is. /ami a forrás, vagy másképp a mag/
Segíti a vizuális gondolkodást és kreatív kihívásokat teremt.
Figyelmeztet a tudatos kihívások elutasítására / nem veszem fel az arcomba dobott kesztyűt/ és hárítja azt.
A Mágus lapjához tartoznak az írás, olvasás, tanulás és az észbeli tevékenységekkel kapcsolatos dolgok.

ÉN vagyok

2.FŐPAPNŐ

A főpapnő kártyáján egy nő arca látható, illetve inkább a fele, mert a másik fele maszkkal van eltakarva, mögötte az ismeretlennel. Így
alkot egységet a realitás arca, ami a valóságot jeleníti meg, és az ismeretlent, vagy akár az irreális valóságot. A középpontban a szív
tájékán egy igazgyöngy van a tiszta lélek jelképével.
A Főpapnő fénylénye az intuíciót képviseli, ami a saját lelkünk őszinte,szava,, mint belső hang. Ellentétben az önközpontú egóval, ami
a meg szilárdult, beidegződött mintákat követi. Nem hagyja szóhoz jutni a lelket. Bár igazán vezetni az intuíciónk tud.
Feladata: Az élet értelmének tisztán tartása. Gyengédséggel, szeretettel tanítani a lelket, hogy az emberiség tiszta szellemmé- fénnyé
válhasson.
Erősíti bennünk az önfenntartást és a szépséget.
Oldja a hiten, megbocsátáson, a női archetípuson és a lélekfázisokon lévő blokkokat, így könnyebben le tudjuk zárni az egyes
élethelyzeteket és más minőségben tudunk újakat kezdeni. Segít eloszlatni a vétkesség érzését, az önpusztító gátlásokat és a
függőségeket. A szeretet erejével változtat a diszharmonikus gondolatokon.
Szellemi szinten a hit erejét erősítve változtatja a kudarcot sikerré. Esetleg élet lehetőségeket is teremt.
Figyelmeztet arra, hogy fölösleges áldozatokat hozunk, elfojtjuk személyes lelki sérüléseinket, hiányzik a megértés és a szeretet és
arra, hogy nem vesszük észre a saját tetteink súlyos következményeit

Elfogadom a lelkem önzetlen szabadságát

3.CSÁSZÁRNŐ

A Császárnő kártyája egy gyermekét váró, harmonikus kisugárzású nőt ábrázol. Lila és rózsaszín színekben, mint a termékenység és
a szeretet szimbóluma.
A Császárnő a szeretet és a megértés lapja. A meddőségből a termékenységbe vezet.
Feladata: A szeretet gyógyító erejével leállítani a nőiség, női erő tudat alatt történő manipulációját.
Erősíti a gondoskodás, tudatosság és az elfogadás (befogadás) pozitív energiáit. Megnyitja a saját magunk ősi forrásához vezető utat,
és tudatossá teszi a használatát. Fizikai szinten hozzá tartoznak a kreativitással, gyermekekkel és a családdal kapcsolatos dolgok.
Oldja a gyermekekkel kapcsolatos gondozási problémákat, érzelmi és lelki szinten. A családdal kapcsolatban pedig a teherként
nehezedő elkötelezettségeket.
Figyelmeztet: A tudatos elme uralmára és hatalmára, amely szemben áll az érzelmeinkkel. Pedig az érzelmeink által teremtünk………..

Harmonikusak az érzelmeim. Jól csak a szívével lát az ember.

4.CSÁSZÁR

A Császár egy férfi fejet ábrázol, emberekből álló koronával az Univerzumban. Az emberek azok a lélek esszenciák, amik kívül ragadtak
és nem bennünk helyezkednek el. Nem tudnak egyesülni saját felső énükkel, így csak az egó irányítja őket, ami igencsak megnehezíti
az életet.
A Császár fénylénye a FELSŐ Ént, mint irányítót képvisel. olyan értelemben. hogy irányt ad a kitűzött célok elérésének, egy
harmonikus életáramlatban. A kívül ragadt lélek esszenciákat beirányítja önmagunk középpontjába, ami ezúttal nem a fejben van,
hanem a szívben és a lélekben.
Valójában önmagunkat büntetjük, amikor csak az egóra és az értelemre hagyatkozunk.
Feladata tehát, kitisztítani az önbüntetéssel való azonosulást, hogy megtaláljuk önnön középpontunkat.
Erősíti az életszeretetet és támogat olyan célok felállításában, melyek összhangban vannak az Isteni tervvel, mint lélek esszenciával.
Oldja azokat a programokat, blokkokat, amelyek fejsérülés /agysérülés bevésődés/ által keletkeztek, vagy amelyek blokkolják a teremtő
programozást, illetve az eszmék kialakulását. Oldja még a bűntudat, bűn és az ítélkezés által kialakult blokkokat, programokat negatív
energiákat, sőt a“megment,, , komplexust is.
A mikor tehetetlenek vagyunk, megrekedtünk a múltban és nem tudunk elindulni az új élet felé, akkor kérjük a Császár segítségét, hogy
sugalljon életlehetőségeket, adjon ötleteket az elvégzendő feladatok valóra váltására, a mielőbbi előrelépés érdekében.
Figyelmeztet olyan előző életek jelenlétére, amik gátolnak a jelen megélésében./érdemes ezeket kitisztítani

Egyesülök felső énemmel és elfogadom az irányítását

5.FŐPAP

A Főpap kártyája, Ehnatont az ókori egyiptomi fáraót ábrázolja. A köpenye alatt a szíve táján egy kapuból fény áramlik. Ő az
Univerzumbeli REND őrzője.
A köpeny a negatív gondolatokat jeleníti meg, ami elfedi a szeretet erejét. A kapuhoz vezető lépcsők a boldogtalanságból, az elfogadás
és az önmagunknak való megbocsátás lépéseit szimbolizálják. A kiáradó fény a szeretet energia kiáradását, a fényáramlatot jelenti.
A Főpap fénylénye az életszeretet lapja, egy szellemi tanító. Emlékeztet arra, hogy a lélek célja a spirituális megvilágosodás.
Feladata: A kitűzött célok elérése a szeretet szálainak a segítségével, a konfliktusok/főleg önmagammal/ megoldása, a célt tévesztett
lélek teljessé válása.
Erősíti a cél, az erény, a törődés, tudatosság, megértés, szeretet, a szabadság megadása pozitív rezgéseit,
Oldja a gyűlöletet, a tudatos kontrollt és azokat a blokkokat, amelyek a legfőbb jó befogadását akadályozzák.
Köztük a tér idő energia hibás működését, hogy létre jöjjön a megfelelő időben a megfelelő helyen lenni./ itt és most /
Mivel a Főpap egy szellemi tanító, így támogatja mindazt, ami a tanítással, tanulással, pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos, főleg,
ha valamilyen cél eléréséhez szükséges.

Figyelmeztet arra, hogy az életünkből hiányzik a gyengédség és a szeretet és hogy nem élünk a jelenben, így előfordul, hogy rosszkor
vagyunk rossz helyen / balesetek, sérülések, sikertelenségek,/Felhívja a figyelmedet arra, hogy olyan tevékenységet folytatsz, ami a
terhedre van és akadályoz a lelki fejlődésben Amikor megrekedtél egy régi energiarendszerben, segít felismerni a változás
időszerűségét.
Támogat a fejlődéshez szükséges tudás megszerzésében és megtalálja azt az irányt, amelyet követned kell.

A teljességünk elérése érdekében a teremtés alapelveire támaszkodva elfogadom a tanítást és a tanulást

6.SZERETŐK

A SZERETŐK lapja a lángoló szeretet tüzében a női alak a női erőt, a férfi a férfi erőt képviselik, a lángok pedig az őserőt és a
változást. Ez a 3 erő működteti az embert és az arányuk határozza meg a nőt és a férfit. A változás a magunk iránti közöny és az
önmagunk elöli menekülés megváltoztatásáról szól.
Valójában a Szeretők fénylénye az önmagunk szeretetének, önzetlen elfogadásának a lapja, mert a szeretet a bőség által, az élet
értelme.
Feladata: A szeretethez való önzetlen hozzáállás tisztítása a tudatalatti elmében és ez által a lélek felszabadítása.

Oldja az egót, mint blokkot és mindent, ami önmagunk ellen irányul: az önbüntetést, szenvedésvágyat, öngyűlöletet, önkárhoztatást,
önpusztítást, önközpontúságot, önzést.
Fizikai szinten segítséget nyújt a szexuális kapcsolatok és a nemiség problémáinak megoldásában, bármely erőszak következménye
által létrejött lelki sérülések gyógyításában, a megértés és az önszeretet erősítésével.
Érzelmi szinten a bőség utáni vágyat, a sikert, a szabadság érzetét erősíti a gondolatok által.
Figyelmeztet arra, hogy nem szeretjük önmagunkat. kényszerben élünk, tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk mi jó nekünk és mi nem,
így változtatni sem tudunk magunkon.

Szeretem magam

7.DIADALSZEKÉR

A Diadalszekér lapja olyan, mintha 4 kerék pörögne, így imitálva a haladást. Egy lebegő női alak kezében csillaggal a kitűzött, sikeres
cél elérését jelenti. A női alak a lelkesedést és a bőséget, mint élet lehetőségeket szimbolizálja.
A Diadalszekér a siker és a cselekvés lapja. A kudarc állapotából a cselekvés segítségével a sikerig juttat el.
Feladata: A felemelkedés és a cél elérése a vágy és az ambíció /a lélek célja a spirituális megvilágosodás/segítségével, és
hajtóerejével.
Erősíti a hitet, a törődést, az elfogadást.
Oldja azt, amikor feladni készülünk valamit, a függőségeket, amik visszatartanak és a kudarcot, mint blokkot.
Hárítja azokat a negatív programokat, amelyek a tudatalattiból akadályként törnek fel, mint pl. a gyűlölet, erőszak, elutasítás,
bosszúvágy, cserbenhagyás, kegyetlenség, irigység, kudarc.
Figyelmeztet: Nem vagy nyitott a jó befogadására, megalázkodsz s így megrekedtél..
Fizikai szinten járművekkel, utazással kapcsolatos célok elérésében tud segíteni, de hasznos tud lenni az irányításban, a szabadság
elérésében, az önállósodásban, törődésben és gondoskodásban. Lehet tőle kérni magasabb szinteken csatlakozó energiaformákat,
amelyeket a DNS-be és a kromoszómákba épít be.

Sikeres vagyok. Elfogadom a csodát.

8.IGAZSÁG

Az Igazság kártyáján egy női fej található 2oldalra áramló hajjal, mintha átkarolna 2 forgó színes örvényt. A teljes nézet így 4 örvényt ad
ki, 2 női fejjel /alul, felül/. A felső női fej az önmagunkért vállalt felelősséget, az alsó pedig a tapasztalatot jelenti.
Az 1.örvény a tudatos elme hite, a 2. örvény a végtelen mindenség, a 3.a kitartás/mint a szellem ereje/ és a 4. a tudatalatti elme.
Ezek mint források táplálják az őszinte-igaz gondolatformákat.
Az Igazság fénylénye a jelen pillanat végtelen lehetőségeinek a lapja.
Feladata: Megteremteni az identikus /egyedi/ személyiségedet a fejlődő józan akarat, a lélek önzetlensége által a mindenség
áramlatában.
Oldja a tapasztalatokkal és traumákkal szerzett blokkokat, programokat, negatív energiákat. A felszínre hozza azokat a rejtett
fogadalmakat, amik gátolnak az igazság felismerésében.
Segíti a mentális megnyilvánulásokat.
Figyelmeztet arra, hogy hazugságban élsz /magamnak sem engedem meg hogy önmagam legyek/. Figyelmeztet a megértés
hiányára, a kiegyensúlyozatlan, bizonytalan életminőségekre és a fösvénységgel való azonosulásra

Megbocsátok magamnak

9.REMETE

A Remete lapján egy önmagába forduló öreg bölcs látható egy tökéletes gömbben, ahol belülről a lélek mélyén egy pici csigavonalból
generálódik a fény, de a háttérben van egy nyílás az esetleges menekülést szimbolizálva.
A Remete fénylénye a gondoskodás lapja. Saját lelkünk spirituális gyógyításának, önmagunkról való gondoskodásának aspektusából.
A másik aspektus pedig az egó a harag a gyűlölet a megbékítés és a negatív érzelmek elöli menekülés, elzárkózás, mivel ezek
elvonják a figyelmünket önmagunkról. Az önbüntetésből, az egészségkárosításból, mint fekete lyukból tud kiemelni.
Oldja a karriert, a munkát, a megértést gátló blokkokat.
Feladata: Megkérdőjelezni a jelenlegi fennálló állapotot, élethelyzetet, az intelligencia, az akarat, a teremtő tudatosság, de ha
szükséges, akkor a lázadás bevonásával is.
Fizikai szinten a hétköznapi életben ott segít, ahol lényeges az uralom és a hatalom, pl. vezető beosztásban lévőknél, így persze a
karrierrel és a munkával kapcsolatos problémák megoldásában és a kitűzött célok elérésében is. Aktiválja a bátorságot, ha a helyes
irány megtalálásáról van szó.

Támogatja a vezető tudatos megnyilvánulását.
A Remete a gyógyító, bármilyen testi szervi betegségnél, problémánál, segítséget tud nyújtani.
Oldja a magányosságot, elkülönültséget, a kegyvesztettséget, mint diszharmóniát az élet minden területén.
Figyelmeztet, hogy a rögeszmésen bevésődött gondolatainknak és cselekedeteinknek megjelennek a következményei.

Önmagam gyógyítója vagyok. Gondoskodom magamról.

10.SZERENCSEKERÉK

A Szerencsekerék kártyáján a sivatag mélyéből egy szem emelkedik ki, aminek a pupillájában, mint egy tükörben egy emberi arc van.
A sivatag a meddő, rögeszmés gondolkodásmódunkat szimbolizálja, amibe egy idő után belepusztul az ember. A szem a lélek tükre, az
Isteni gondviselés figyelme és kapu önmagunk szabad létéhez, végtelen életlehetőséggel.
A Szerencsekerék, a végtelen sok alternatív élet út tárháza, ahol a számomra legoptimálisabb generálódik, és amivel maximálisan
tudok azonosulni.
Feladata: A fénylény által összehangolni a saját lélek eszenciám tervezetét a jelen létem /itt és most / szemléletével és saját
igazságommal úgy, hogy MEGLÁSSAM a valóságot. Minél magasabb a saját lélektudatosságom rezgése, annál jobb eredmény
várható.
A szerencsét, mint lelkesedést, vidámságot és az öröm állapotát éljük meg. Ezt az állapotot úgy érjük el /és ebben segít a
Szerencsekerék fénylénye /, hogy feloldja a rögeszmés, elutasító, közönyös, haragos, kölcsönösen függő, kényszeres és kegyetlen
állapotokat
Összehangolja a fizikai, mentális, érzelmi, lelki és szellemi szint kihívásait, /élet feladatait/ és irányt ad annak a változásnak, amely egy
adott élethelyzet, probléma megoldását eredményezi az Isteni terv alapján. Ez általában váratlanul, érkezik, de mindig felszabadít. Az
elutasítás bizalommá változik, a közöny vidámsággá, a harag örömmé, a kényszer szabadsággá, stb.
Figyelmeztet arra, hogy a rögeszméinket gondolatokkal erősítjük és így önmagunkat akadályozzuk a szabad létünkben. EGY ördögi
körbe kerültünk, amiből nem tudunk kilépni.

Eggyé válok az életutammal

11.ERŐ

Az Erő lapján egy lángoló női alak látható, aminek még a kezeiből is energia áramlik.
Az Erő fénylénye az őserőt képviseli, amely az élet értelmének megélése iránti vágyat jeleníti meg.
Feladata: Életerővel helyettesíteni az élettől való félelmet, az önbüntetést, az aggódást, hogy a lélek tisztuljon.
Oldja azokat a blokkokat, amelyek akadályozzák az életerő áramlását. A negatív energiákat mint vírust kezeli, így a gyűlölet és a harag
egészségkárosító hatását is meg tudja szüntetni.
Figyelmeztet, hogy ” elfogyott a friss levegő, majd megfulladok”, passzívan, megkeseredve élem az életet. Elegem van mindenből.
Fizikai szinten támogat mindent, ami a fizikai testtel, és annak mozgásával kapcsolatos.
Alkalmas testi és szellemi teljesítmények növelésére, megerősítésére.

Az élet értelmét a belső életerőmmel erősítem

12.AKASZTOTT EMBER

Az Akasztott ember lapján egy fejjel lefele lógó figura található. A saját forrásától ellentétes pozitúrában van. Teljesen másként,
ellentétesen látja a Világot, így önmagát is. Össze van kötözve. Megrekedt.
Az Akasztott ember fénylénye a Hit lapja. A Hit az alázat ereje a mindenség iránt.
Feladata: A tudatosság változtatása a megértés és a bátorság támogatásával a közöny elengedése, a lélek megvilágosodása utáni
vágy beindítása, és a napi negatív energiák felgyülemlésének tisztítása.
Segít amikor elveszítetted a hitedet, vagy még nem is tapasztaltad meg, mert a kapzsiság, mohóság a ” mindent megtartani
magamnak” gondolatai az önbüntetésbe és a közönybe vezettek. Ilyenkor ez a kártya egy hatalmas lökést ad, hogy kibillentsen a
keserűségből, a kétségek gyötrelmeiből, az elárultság érzetéből és a megrekedtségből.
Segít a szeretet, önmagunk szeretete és a tolerancia útján megélni a Hitet a személyiségfejlesztés eszközeivel.
Figyelmeztet az alacsony önértékelésre, ami az életgyűlöletből, a megbocsátás hiányából és a kudarcból fakad.
Oldja azokat a blokkokat, amik gátolják az ambíció működését, és amelyek az igazságtalansággal és az önbüntetéssel kapcsolatosak.

A teremtő szeretettel azonosulok

13HALÁL

A Halál lapján egy fehér fa ágai beleérnek egy farkas szemébe, ami egy férfi arcának az árnyoldalát képezi.
Szimbolizálva, hogy a remény /fehér faág/ által transzformálódnak a félelmek, minek következtében megláthatjuk igazi önvalónkat.
A Halál kártyája a transzformáció /átalakulás/ lapja, átmenet, egyik minőségből a másikba, a meglévő életminőségből egy célirányos
életminőségbe.
Feladata Leleplezni a hazugságokat /főleg önmagunkkal szemben/, feltárni a félelmeket és kitisztítani az érzelmeket. A remény, mint
kitartás van jelen, hogy a félelmek elől ne meneküljünk, hanem kitartással nézzünk velük szembe, illetve engedjük el őket.
Oldja a frusztrációt, tehetetlenséget, önpusztítást, a férfi- és a nőgyűlöletet, az élet gyűlöletét.
A mindennapi életben főleg a karrier, a munka, a pénz, a jövedelem terén tud segítséget nyújtani
Karrier: Segít a teremtő programozás tudatosításában. Elvágja a félelmek, a mérgező szégyen elöli menekülés útját.
Szembesít velük és így új megoldásokat kínál.
Munka: Ráhangol arra a munkára, amely számodra felszabadító, szép és a személyes teljességet jelenti.
Pénz: Segít a kapzsiság elengedésében.
Jövedelem: Magasabb szintre emeli a személyes teljességedet és az állóképességedet.
Figyelmeztet: Az érzelmi megnyilvánulás akadályaira. De az igazságtalanság, boldogtalanság, depresszió és a kudarc jelenlétére az
életedben.

Határozott vagyok

14.MÉRTÉK

A Mérték kártyáján a tudatalatti tengerén, a hit hatalmas vitorlái repítik az élet hajóját a part, illetve a cél felé, ahol a nap már a horizont
felett jár, ami az elismerést jelenti.
A Mérték olyan mint egy függvény a matematikában. Az ismert tényezők /hit, élet, függnek az ismeretlentől, ez esetben a szél-szellemi
vezetés erősségétől. Amilyen mértékben fúj, olyan mértékű lesz a haladás. Minél tisztábban halljuk a szél-szellemi vezetés súgását, ő
annál erősebb. Már csak a türelem kell, hogy kivárjuk a megérkezést.
A Mérték fénylénye tehát a türelem lapja, a szellemi vezetésben való hit aspektusából.
Feladata: Tudatosan hárítani a tudatalatti elméből feltörő negatív energiákat, blokkokat, programokat, hogy azok ne gátolják a
lélekesszenciák életáramlatát. Ha netán ez a folyamat már beindult, enyhíti a pusztító hatásukat.
Megtöri az olyan élethelyzeteket, amelyek állandó jelleggel, körbe-körbe ismétlődnek /letargia, depresszió/, a passzív élethelyzeteknek
megemeli a rezgésszintjét, ezzel mozdítja ki a megrekedtségből.
Figyelmeztet, hogy hiányzik a hit, ezért fennáll a kilátástalanság, tehetetlenség veszélye.

Elfogadom a szellemi vezetést

15.ÖRDÖG

Az Ördög kártyáján alulnézetből egy férfi látható, akinek kos szarvai vannak. Azért alulnézetből, hogy erőteljesebb legyen a vágy és az
ambíció húzó ereje. A kos fej a teremtőerőt szimbolizálja. A mellkasából viszont egy női alak a szív helyén a szeretet energiájával áttöri
az aggodalmak és a félelmek megkövesedett felszínét. Formailag egy ANKH/egyiptomi fogantyús kereszt/, ami az élet szimbóluma, de
a hatalomé és az uralomé is.
Az Ördög a tudatos kontroll lapja, mivel az önkontrollal visszafogja az ösztöneinket. A megbékítés, egó, vétkesség és a bosszúállás
negatív energiáit a megértés, együttérzés, segítőkészség és tudatosság pozitív energiáivá alakítja át. Életenergiával tölti meg az
önfenntartást, pénzt, jövedelmet, hogy ezek megerősítésével segítse a kényelem, jólét, anyagi biztonság, bőség és a gazdagság
elérését.
Feladata: Az életünk minden aspektusát magasabb rezgésszintre emelni egészen a szeretet legfelsőbb szintjéig.

Figyelmeztet minket azokra az aspektusokra, amelyeket nem veszünk észre, amelyekkel nem tudunk szembe nézni, amelyek elől
elmenekülünk, pl: hazugság, megbocsátás önmagunknak, önvád, fösvénység, önpusztítás, önkorlátozás, stb.
Segít ezek oldásában, elengedésében. Eltávolítja /ha meg kéred rá / a hozzánk tapadt, bennünk élősködő lényeket, lelkeket,
elkülönülteket, sötét erőket, sátáni és démoni erőket, akik energiát vonnak el tőlünk és akár ténylegesen is akadályozhatják az
életünket

Az önmagamba /Isteni lélek esszenciába/ vetett őszinte hitem képezi az életáramlatot és az Univerzumot.

16.TORONY

A Torony kártyáján 7 omladozó, egymás után dűlni látszó torony látható, ami a kölcsönös függőségek összeomlását jelenti. Az első
toronyból egy szem-tudatos elme néz ránk reménykedve. A tükörkép nem ugyanolyan, mivel a felkelő nap, az újjászületés fényében
tündököl.
A Torony a fejlődés lapja. A Torony a lélek fejlődésének szemszögéből a rendszert szimbolizálja és annak állapotát . Akkor érkezik,
amikor a félelem irányít és nem a szeretet. Hatalmas érővel, összeomlással, “villámcsapásként” ér a félelmek láttatása / mint amikor
ledől a torony/. Valójában utat csinál az igazmondásnak, őszinteségnek, reménynek, a szabadságnak, bizalomnak és tudatosságnak,
főleg magunkkal szemben.
A rendszer alapja az őszinteség és a megértés. Főbb aspektusai a tér-idő, az isteni terv, a teremtő energiák:
– ha nincs hajlandóság a régi, a múlt elengedésére
– ha visszaélsz a pozitív energiákkal a teremtés során/ pl káromkodás, negatív gondolatok, negatív érzések
, gerjesztése/
-ha nem az isteni tervet követed,
-ha hibásan működik a tér-idő energia / nem az itt és most -ban vagy/,
-ha a negatív energiák /sátáni erők, démoni erők/ hatása alatt vagy.
Ha mindez összegyűlik és egy komplex problémát alkot, a rendszer szétesik, a torony leomlik. Bár ez által megkezdődhet az újjáépítés.
Figyelmeztet a tehetetlenség, a meddő sóvárgás, a depresszió, frusztráció, kétség, önkorlátozás és az önpusztítás jelenlétére az
életedben. Valójában ezekből a negatív energiákból való kilépés félelmeit porlasztja. Azért omlasztja össze a rendszert, mert az már
működésképtelen

Őszinte vagyok magamhoz.

17.CSILLAG

A Csillag kártyán egy pávalány saját karizmáját, méltóságát mutatja a csillag hallhatatlanságával.
A Csillag az önbecsülés lapja, valamint a lélek Isteni / önmagunkkal / való gyógyításáé.

Feladata: A személyes teljesség elérése a szépség eszközével, megváltoztatni az önbecsülés megnyilvánulásait a szív energiájának
átitatásával.
Segítséget nyújt minden betegség gyógyításában, de a kondíció, kikapcsolódás, személyes teljesség elérésében is. Kérésedre
eltávolítja és átalakítja a negatív energiákat / testetleneket/ az aurádból / előző életeidből/.
Tisztítja a diszharmonikus személyes dolgokkal való tudatos szembesüléseket, hogy az Isteni tervek befogadására alkalmassá válj.
Figyelmeztet az önközpontúságra, ami akadályozza a segítőkészséget és így az Isteni terv befogadását is.

Befogadom az Isteni terveket. Amint Fent, úgy Lent.

18.HOLD

A Hold kártyáján a holdban egy nő áll /mint a női minőség szimbóluma/, aki egyedüllétében is meg áll, akár egy tű fokán,
magabiztosan, minden sötét árnyék ellenére.
A Hold a magabiztosság lapja. Felerősíti a gyógyító energiákat, a támogatókészséget, kitartást, tudatosságot, és ki juttat a
bizonytalanságból.
Feladata: A megbocsátás segítségével tisztítani az önpusztítás és a kudarc által beszennyezett szellemet, hogy beinduljon és
folyamatosan működjön az életáramlat.
Egy spirituális rúgással távolítja el a kétségekből, szorongásból és bizonytalanságból fakadó kudarcot és önpusztítást.
Figyelmeztet a felelősség elöli menekülésre, DNS és kromoszómákkal kapcsolatos tévhitek jelenlétére, amit tisztítani kell. De
figyelmeztet sátáni és démoni erők jelenlétére is, amit szintén el tud távolítani, ha megkéred rá. A Hold spirituálisan úgy gyógyít, hogy
oldja a problémák gyökér okait, így erősíti a teremtő energiákat. Az ősi tudás és archetípusok segítségével tisztítja a lelket.

A DNS és a kromoszómákból tisztuljanak

a mérgező tényezők, amelyek akadályozzák a spirituális fejlődést

19.NAP

A Nap kártyáját beragyogják a tüzes lángnyelvek, az életszeretetet hangsúlyozva. A sugárzó napban pedig négy gyönyörű női alak
körbefonja a MAG -ot. A nők a tudatalatti elmét a tudatos elmét a felső ént és a szellemet elevenítik meg, harmonikus összhangban.
A Nap fénylénye a bőség lapja. Magasabb rezgésszintre juttat, így átlendít az élet napos oldalára. Támogatja az ” életben” való
kreatív részvételt.
Feladata: Isteni gyógyítással biztosítani a lélek örömöt okozó csodák utáni vágyát.
Oldja a rejtett fogadalmakat, amelyek gátolják a Bőséggel való azonosuláshoz szükséges teremtő erők áramlását. A megbékítéssel
beszennyezett lélek nem tud azonosulni az Isteni tervvel, mivel nem tud kiállni önmagáért, így a letargia, boldogtalanság, méltatlanság
és a kudarc hatalmába kerül. Ilyenkor emelni tudja az életerő, a teremtőerő és a pozitív energiák rezgését.
Figyelmeztet a tudatalatti elmédben létrejött szűklátókörűségre, tudatlanságra a szabadság és a gondoskodás hiányára/ főleg
önmagunkra nézve/. Továbbá a terror, cserbenhagyás, menekülés jelenlétére.

Lelkesedéssel, vidáman teremtem a Világomat, így önmagam gyógyítója vagyok.

20.VÉGÍTÉLET

A Végítélet kártyáján dimenzió síkok keresztezik egymást. Jelezve, hogy semmi sem állandó, örök, de mindig minden változik. Egy
megfeszített férfi lábainál egy nő imádkozik. Hangsúlyozva az élet értelmét és szimbolizálva az ítélet utolsó fejezetét a kezdetek előtt.
A Végítélet a lelki nyugalom lapja, amikor is megszabadulunk az ítélkezés hatalmától, vagyis a karmikusnak és sorsszerűnek hitt
történésektől, mint ítéletektől / befejezés, végső ítélete/Ez az utolsó stáció az újjászületés előtt.
Erősíti a bátorságot, amivel gyorsabban túl lehet jutni ezeken a történéseken. A Végítélet fénylénye egy olyan agyhangolást végez,
amely által visszakapod saját magad és az életed feletti irányítást / ha akarod /, és az elveszett szellemi hallásodat.
Segítséget nyújt az önmagadnak való megbocsátáshoz és ahhoz, hogy meghalld magadat.
Feladata: Megnyitni mindenkit a legfőbb jó befogadására. A szenvedésvágyat, lelkesedésre, boldogságra változtatja.
Oldja az aggodalmakat és az önbüntetést kiváltó tényezőket.
Figyelmeztet arra, hogy elveszítetted az élet értelmét és inkább feláldozod magad, minthogy kiállj magadért. Utat adsz az
irigységnek, kapzsiságnak, /főleg a szeretet terén/ és inkább elmenekülsz, minthogy elfogadd a szellemi világ /spirituális/ segítségét és
szembesülj mindezzel.

Elfogadom a teremtő gondolatokat

21.VILÁG

A Világ lapján egy csiszolt gyémántban emberek láthatók. Ez a gyémántlét. Maximális szépséggel, tisztasággal BOLDOGSÁGGAL.
A Világ fénylénye a boldogság és a tiszta szépség lapja, ami a legfőbb jót jelenti számunkra.
Feladata: Segítséget nyújtani a lélek tisztán tartásához úgy, hogy támogatja az alázatosságot, önzetlenséget és a bőséget, hogy
megtaláld az igazi ÉNEDET.
Erősíti a bátorságot, törődést, teljességet, erőt.
Oldja a lélekhiedelmeket a DNS és a kromoszómákban levő blokkokat, programokat.
Nem figyelmeztet

Boldog VAGYOK