Pod korunu KORUNNEJ ČAKRY sa dostávajú moje najnovšie kresby postupne ako teraz tvorím, keďže som najprv Ja mala prežiť to, čo si vyžaduje rezonancia korunnej čakry, čo znamená naplnenie, vedomé uvedomenie, pradôvera a mocnejšie spojenie s mojou svetelnou bytosťou. Vytvorila sa Nová technika, ktorej základom je odosobnenie sa v intuícii. Takto čiary vytvorené zlatým gélovým perom, sú ako žiarivé ZNAKY ,

/ktoré kreslím so zatvorenými očami/. Prejavenie sa farieb a foriem, to sú len umelecké detaily, a pôžitok z užívania si magických zážitkov.