JA som KRESBOU Enikὃ Sivák ASHA – SVETELNÁ BYTOSŤ. Zázrak mojej trblietajúcej sa veľkoleposti, v odosobnenej citlivosti Enikὃ, prichádzam jemným tancom jej ceruziek na papier. KU ŠŤASTIU VŠETKÉMU A KA ŽDÉMU . Ukážem Ti ZÁZRAK SAMÉHO SEBA, TOHO KTO PRÁVE SI. Stačí keď sa len pozeráš a na mňa a dovolíš si naše súznenie, tak okamžite dvíham tvoju rezonanciu, a spustí sa tvoje spontánne uzdravenie telesne,duševne a aj duchovne.
TVOJE BYTIE BUDE ŠŤASTNEJŠIE!

SVETELNÉ BYTOSTI EXISTUJÚ samostatne, ale kvôli lepšiemu prehľadu, systém energetických vírov – ČAKIER som našla ako najrozumnejšie k tomu aby som vytvorila akýsi PORIADOK. Toto je potrebné len k fungovaniu človeka, lepšiemu pochopeniu.
K jednotlivým čakrám priradené kresby ozaj sú v súlade s danou čakrou, hlavne svojim farebným prejavom a rezonanciu ,teda posilňuje jej činnosťa týmpádom dvíha jej rezonanciu.

OČARUJÚCE BYTOSTI, sa odlišujä od ostatných svetelných bytostí hlavne formou alebo ešte vyššou rezonanciou.

BUĎ VÍTANÝ/Á V MOJOM SVETE!