KRESBY HRDELNEJ ČAKRY SÚ SVETELNÉ BYTOSTI SEBAVYJADRENIA. Ladia nás na verbálne vyjadrenie našich myšlienok a citov, v záujme prejavenia sa našich vnútorných túžob.

OSLOBODENIE

Realizácia môjho obrazu svetelnej bytosti s názvom OSLOBODENIE.

V roku 2015 sa zrodil obraz svetelnej bytosti s názvom OSLOBODENIE a vtedy som napísala o tom nasledovné:
Svetelná bytosť OSLOBODENIE posilňuje v tebe spiritualitu, mentálnu, citovú a fyzickú zodpovednosť hlavne voči sebe. Otvára bránu /odstraňuje prekážky/ na prijatie ducha prostredníctvom nekonečných možností prítomného okamihu. Pomáha vážiť si samých seba, prijať mier a zákony Univerza. Podstatné je ale to, že pomáha duchu / ako zdroju/ dostať sa na najvyššie vibrácie lásky a zjednotí to s BOHOM v tebe. Zaplní svetlom miesta, ktoré si uvoľnil zo seba. Toto oslobodenie spôsobuje úľavu.
Keďže sa stále všetko mení, tak sa aj v mojom zaseknutom živote konečne spustili dávno vytúžené zmeny, ktoré sa začali keď som spoznala Gábora Brezovai a jeho partnerku Eriku Hajdár. Predostreli predo mňa jeden nový pohľad na život, ktorého som sa už teraz stala súčasťou.
Vytvorili svetelnú bytosť s názvom PresSense- intuícia, žijú ho vo svojich životoch a odovzdávajú ho na vzdelávacích kurzoch, prostredníctvom cvičení záujemcom.
Pre mňa je zázrakom v tomto dianí poznanie, že svetelná bytosť OSLOBODENIA a svetelná bytosť PresSense sú totožné bytosti v rôznych formách prejavenia. U mňa sa už pred 3 rokmi prejavila v mojej kresbe, u Gábora vo forme existencie a jeho spôsobe výučby.
Keď som sa začala zúčastňovať na tréningoch PresSense, začali sa intenzívne diať zmeny v mojom živote, ktoré prežívam ako zázraky. Konečne cítim, že som šťastný človek.
Spustila sa realizácia môjho OSLOBODENIA!

voľný preklad textu Alžbeta Pástorová