Novinky

ZDROJ LÁSKY


Na mojej kresbe je vidieť prekrásnu ženu. Jej korunu tvoria siluety ľudských postáv. V pozadí cez  obrovské pozorujúceho oka prúdiace svetlo osvetľuje jej tvár a pohľadom sa spája s ním. Kvapky vody a vlny sprítomňujú prúdenie stvorenia. Vytvorí sa prostredie, ktoré môžeme nazývať aj ÉTEROM. Je životne dôležitý pre človeka, preto že svetelná bytosť sa pri zrode zahniezdi v éteri a začína naberať formu vo fyzickom tele, buď ako žena alebo ako muž. Fyzické telo bude prostriedkom pre svetelnú bytosť na prežívanie citov a na uskutočnenie života.

Tak sa stane ŠŤASTNÝ ŽIVOT ZMYSLOM ŽIVOTA.

K tomu, aby to tak aj bolo je kľúčové vedomie a byť uvedomelý. Preto nie je náhoda, že na hlave ženy sa nachádza koruna z deviatich bytostí. Je citeľné, že má PORIADOK v hlave, presne VIE, čo sú to za bytosti, veď práve ju posilňujú. ONA je UVEDOMELOSŤ s deviatimi základnými piliermi: 1. Istota /nie verím ale VIEM/ 2. Duchovný zdroj /ako úložisko systémov zabezpečujú fungovanie človeka/ 3. City, pocity / ako prostriedky žitia/ 4. Dovolenie si /ako prijatie najhlavnejšieho dobra/ 5. Božská esencia v nás 6. Slobodná vôľa 7. Energia časopriestoru / byť v prítomnosti tu a teraz/ 8. Pôžitok 9. Fyzické telo / ako neodmysliteľný prostriedok pozemského bytia/

Cez tvár ženy prúdi dovnútra svetlo, zosúladí sa s bytosťami vedomia, A nabije sa energiou a rezonanciou človeka. Takto nasýtené svetlo  pohľadom udávajúci smer, dosiahne cieľ svojej pozornosti, ktoré sa stane obrovské, silné a prekrásne.

SILU POZORNOSTI môžeme nazývať aj LÁSKA !


Všetko na čo zameriame svoju pozornosť, bude plné LÁSKY, TO BUDE ŽIŤ, RÁSŤ A  REALIZOVAŤ SA.
Nie je preto jedno na čo sústreďujeme svoju pozornosť, lebo keď na naše strachy, obavy, bolesti, tak žiaľ tieto narastú do obrovských veľkostí v našom živote, z toho sa staneme chorými a nešťastnými. Takto sme my sami tvorcami našich osudov. Pozornosť vie vychádzať len z nás, a nekonečným prúdením svetla sa aj k nám vracia.
JA SOM ZDROJ LÁSKY?

To je skvelééééééé!!!

JA SOM ZDROJ LÁSKY!!!!!!!

Kým sa pozeráš na túto svetelnú bytosť a ladíš sa s ňou… – prebúdza sa a silnie tvoja uvedomelosť – otvára sa brána cez ktorú vie prúdiť svetlo – spozornieš na cieľ svojej pozornosti /staneš sa cieľavedomým, čistí sa tvoje duchovné videnie/ – uvoľnia sa falošné frekvencie, ktoré sa zakliesnili medzi uvedomelosť a pozornosť a takto sa vedia spojiť do vedomej pozornosti a spolupracovať

ALE V PODSTATE LEN TO SA MOŽE STAŤ, ČO SI

UŽÍVAJ SI PREKRÁSNE POCITY LADENIA!

Voľný preklad: Alžbeta Pástorová

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 12 =